Kennisbank

Hoe lang duurt ouderschapsverlof?

Sinds 1 januari 2009 bestaat er recht op ouderschapsverlof van 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. Heeft een werknemer voor 1 januari 2009 voor een kind al ouderschapsverlof opgenomen, dan heeft hij voor dat kind recht op ouderschapsverlof van 13 maal zijn wekelijkse arbeidsduur. Standaardverdeling ouderschapsverlof
Neemt de werknemer ouderschapsverlof, dan geldt standaard dat hij een jaar lang verlof opneemt voor de helft van het aantal uren dat hij per week werkt. De andere helft van de werkweek blijft hij wel werken. Als hij bijvoorbeeld 32 uur per week werkt, gaat hij voor een jaar 16 uur per week werken en heeft hij 16 uur per week ouderschapsverlof. Voor verlof opgenomen vóór 1 januari 2009 geldt een periode van een half jaar. In overleg met de werkgever kan worden afgeweken van deze standaardverdeling.


Na het ouderschapsverlof

Na afloop van de verlofperiode heeft de werknemer het recht om weer te gaan werken voor het aantal uren dat in de arbeidsovereenkomst staat. Het opnemen van ouderschapsverlof verandert hier niets aan.

© 2018 DMBH | Privacy Statement