Kennisbank

Jaaropgaaf 2013

Na afloop van elk jaar moeten werkgevers aan iedere werknemer een jaaropgaaf verstrekken. De jaaropgaaf is vormvrij. Wel heeft de Belastingdienst een model jaaropgaaf ontwikkeld.Het model van de jaaropgaaf 2013 kan op de website van de Belastingdienst gedownload worden. Als een werkgever de jaaropgaaf over 2013 geeft in 2013 – bijvoorbeeld bij ontslag van een werknemer – dan moet daar in ieder geval het volgende op staan:

 • naam- en adresgegevens van de werknemer
 • naam- en adresgegevens van de werkgever
 • het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen dat de werknemer in 2013 heeft gekregen (kolom 14 van de loonstaat). Als er sprake is van gage in de zin van de artiesten- en beroepssportersregeling, telt de werkgever hier het bedrag van de kleinevergoedingsregeling en de kostenvergoedingsbeschikking (kolom 7) bij op. Zie de Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling op de website van de Belastingdienst.
 • de loonbelasting/premie volksverzekeringen die de werkgever heeft ingehouden (kolom 15 van de loonstaat)
 • het totaalbedrag van de arbeidskorting die de werkgever heeft verrekend (kolom 18 van de loonstaat)
 • het BSN/sofinummer
 • het loon voor de Zvw (kolom 12 van de loonstaat)
 • het totaalbedrag van de levensloopverlofkorting die de werkgever heeft verrekend (kolom 19 van de loonstaat)
 • of de werkgever bij de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen rekening heeft gehouden met de loonheffingskorting en per wanneer
 • de bijdrage Zvw die de werkgever heeft ingehouden op het nettoloon van de werknemer (kolom 16 van de loonstaat).

 

Twee extra gegevens
Als de werkgever de jaaropgaaf over 2013 in 2014 of later geeft, moet hij daarnaast ook de volgende gegevens vermelden:

 • de werkgeversheffing Zvw. Dit is het bedrag voor de Zvw dat voor rekening van de werkgever is en dat de werkgever aan de Belastingdienst betaalt. De werkgever vermeldt hier niet de werkgeversheffing Zvw die hij als gemoedsbezwaarde werkgever aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) betaalt.
 • het totaal van de premies werknemersverzekeringen. Dit is het totale bedrag dat de werkgever voor de werknemer betaalt aan premies werknemersverzekeringen. De werkgever vult hier geen premie in voor een eventuele particuliere verzekering. En hij houdt geen rekening met de WGA-premie die hij eventueel op de werknemer heeft verhaald. Valt de werknemer niet onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel, dan vult de werkgever hier niets in.

 

Ten opzichte van 2012 zijn deze twee gegevens nieuw. De werknemer krijgt hierdoor inzicht in de bedragen die de werkgever voor hem betaalt.
Er is geen apart model jaaropgaaf voor gemoedsbezwaarde werknemers of werkgevers

 

(Bron: Kluwer)

© 2018 DMBH | Privacy Statement