Kennisbank

Kan ik als werkgever ouderschapsverlof weigeren?

Nee, U kunt nooit weigeren het ouderschapsverlof op te nemen volgens de standaardregeling. In een periode van 12 maanden mag uw werknemer dus altijd maximaal de helft van het aantal uren dat hij in een week werkt opnemen.


Opnemen buiten de standaardregeling

Als uw werknemer het ouderschapsverlof op een andere manier wil opnemen, kunt u zich hier wel tegen verzetten. U mag u dit alleen weigeren als het verlof uw bedrijf in ernstige problemen zou brengen.

© 2018 DMBH | Privacy Statement