Kennisbank

Prijzengeld belast met loonheffing

Winnaar tv-programma “De Gouden Kooi” (Terror Jaap) in dienstbetrekking.

 

Terror Jaap won in 2008 1,3 miljoen euro met zijn deelname aan het tv-programma De Gouden Kooi. Productiemaatschappij Talpa heeft op het prijzengeld van 1.351.000 euro op verzoek van de Belastingdienst 453.923 euro en 30 cent aan loonheffing ingehouden. Volgens de Rechtbank is dat terecht omdat er sprake is van een dienstbetreking. De Rechtbank oordeelt daartoe dat door Talpa huisregels waren opgesteld en dat er een (programma)-regelboek was, waarin het format van het programma was neergelegd en de spelregels voor de deelnemers aan het programma waren opgenomen.

 

Voorts oordeelt de Rechtbank dat de belastingplichtige op basis van de overeenkomst weliswaar geheel vrij was in de wijze waarop hij invulling gaf aan zijn verblijf in het huis en zijn deelname aan het programma, maar hij was daarbij wel gehouden concrete instructies van de zijde van Talpa op te volgen en te handelen met inachtneming van de overeenkomst, de huisregels en het [programma]-regelboek. Ook de nevenactiviteiten, waaronder promotionele en commerciële activiteiten, waartoe de belastingplichtige zich bij uitsluiting jegens Talpa had verbonden, waren onderworpen aan het toezicht en de instructiebevoegdheid van de omroep. Ook was in de overeenkomst voorzien in de mogelijkheid sancties op te leggen bij het niet handelen conform de regels en/of aanwijzingen van Talpa. Op basis van dit feitencomplex is er sprake van een dienstbetrekking en dus van loon, aldus de Rechtbank. De vraag of er al dan niet sprake is van een bron van inkomen hoeft daarom niet meer te worden behandeld.

 

(Bron: AWB09/1452LB/PVV) (07-07-2010) (Belastingtijdvak: 2008, dienstbetrekking)

© 2018 DMBH | Privacy Statement