Kennisbank

Tijdelijk vierde contract vanaf 2012 niet meer mogelijk

Een tijdelijk vierde contract aanbieden aan jongere werknemers is vanaf 1 januari 2012 niet meer mogelijk. Biedt u een werknemer voor 1 januari 2012 (nog) een vierde contract aan of is hij al vier jaar in dienst, dan geldt voor deze jongere een  overgangsregeling.

 

VAST CONTRACT
Sinds juli 2010 is het toegestaan om werknemer tussen de 15 en 27 jaar pas na een vierde tijdelijk contract of vier jaar in dienst een vast contact aan te bieden. Normaal gesproken bent u verplicht uw werknemer een vast contract aan te bieden na drie tijdelijke contracten of als hij langer dan drie jaar bij u in dienst is. Een vierde contract is dan automatisch een vast contract. Ingaande 2012 geldt dit ook weer voor de jongere werknemers.

 

SOMS EEN OVERGANGSREGELING
De maatregel om jongeren een vierde tijdelijk contract aan te bieden, was ingevoerd om werkgevers tijdens de economische crisis te stimuleren jongeren een langer dienstverband aan te bieden en deze groep zo te beschermen tegen dreigende werkloosheid. Heeft u iemand in dienst die net een vierde tijdelijke contract heeft gekregen of op dit moment het vierde contract uitdient, dan geldt een overgangsregeling.

 

OVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD
Deze regeling houdt in dat de werknemer zijn vierde contract of jaar afmaakt. Daarna bent u als werkgever verplicht een overeenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden als uw onderneming de werknemer in kwestie in dienst wil houden. Let wel op dat dit alleen geldt voor werknemers die tijdens het vierde contract of dienstjaar jonger zijn dan 27 jaar. Is de werknemer in die tijd 27 jaar geworden,dan is hij onherroepelijk bij u in vaste dienst.

 

Bron: FA Rendement

© 2018 DMBH | Privacy Statement