Kennisbank

Vitaliteitsregeling

De Vitaliteitsregeling wordt de vervanger van de levensloop- en spaarloonregeling. De beoogde datum van ingang is 2013 (let op dus niet 2012). De premie zal aftrekbaar zijn voor alle heffingen, dan is dit meteen gestroomlijnd met de Wet Uniformering Loonbegrippen. De spaardoelen van de regeling mogen zijn: Zorg voor kinderen, Reizen, Sabbatical, Starten van een eigen bedrijf, Omscholing, Inkomensderving, Deeltijdpensioen.

  • Vitale aandachtspunten van de vitaliteitsregeling ten opzichte van de levensloop:
  • De vitaliteitsregeling kent alleen een opnamebeperking voor werknemers vanaf 62 jaar. Vanaf het jaar dat een deelnemer op 1 januari 62 jaar is, kan de spaarder maximaal € 10.000 opnemen;
  • Niet alleen werknemers, maar alle belastingplichtigen met inkomen uit tegenwoordige arbeid, dus ook ondernemers (en zzp-ers) kunnen meedoen;
  • De mogelijkheid voor voltijds vroegpensioen worden versoberd door het lagere maximum en de beperkte opnamemogelijkheid vanaf 62 jaar. Deeltijd vroegpensioen blijft mogelijk. Indien men de hiervoor genoemde beperkte opnamemogelijkheid overschrijdt, wordt het gehele saldo belast als voordeel uit vitaliteitssparen. Bij overlijden van de belastingplichtige wordt het saldo eveneens belast als voordeel uit vitaliteitssparen;
  • Werkgevers hebben niets meer van doen met het nieuwe vitaliteitssparen. Fiscale aftrek vindt plaats in de inkomstenbelasting. Opnamen worden met een vast loonheffingentarief van 42% belast. De spaarinstelling is inhoudingsplichtig. Vervolgens wordt de ingehouden loonheffing in de inkomstenbelasting –indien nodig- naar de juiste tarief gecorrigeerd (bijbetalen dan wel een teruggaaf)

 

Via de vitaliteitsregeling kan in geld worden gespaard en in bank- en verzekeringsproducten.

 

(Bron: SalarisVakdag 2011)

© 2018 DMBH | Privacy Statement