Kennisbank

Waarom kiezen voor de werkkostenregeling

Per 1 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. De Belastingdienst heeft hierover meer informatie beschikbaar gesteld zodat werkgevers zich kunnen voorbereiden op deze nieuwe regeling.
De informatie wordt de komende tijd verder uitgebreid. De Belastingdienst publiceert de beschikbare informatie alvast, zodat werkgevers kunnen beslissen of zij in 2011 de werkkostenregeling willen gebruiken. Tot en met 2013 mogen zij namelijk ook de bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen blijven gebruiken.

 

Werkkostenregeling in het kort
Door de werkkostenregeling kunnen werkgevers maximaal 1,4% van uw totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte betalen zij 80% eindheffing. De regeling kent ook ‘gerichte vrijstellingen’ en ‘nihilwaarderingen’, die niet ten koste gaan van de vrije ruimte. Ook is er een nieuwe manier voor het waarderen van loon in natura.

 

Wat u moet weten vóór 1 januari 2011
Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gebruik te maken van de gerichte vrijstellingen.

 

Waarom kiezen voor de werkkostenregeling?
U bent niet verplicht gebruik te maken van de werkkostenregeling. Tot en met 2013 mag u ook de bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen blijven gebruiken. Maar de werkkostenregeling heeft een aantal voordelen:

  • U kunt een vast percentage van de loonsom onbelast vergoeden en verstrekken.
  • U hoeft de meeste vergoedingen en verstrekkingen niet meer op werknemersniveau in uw loonadministratie te registreren.
  • U hoeft geen rekening meer te houden met de voorwaarden en beperkingen van de bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen: u krijgt meer vrijheid.
  • U waardeert loon in natura tegen de factuurwaarde. U hoeft de factuur dan alleen in uw financiële administratie te boeken en niet ook in uw loonadministratie.

 

Binnen de werkkostenregeling kunt u nog steeds belast loon omzetten in een vrije vergoeding of verstrekking volgens het cafetariasysteem.

 

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid
Om een goede keuze te kunnen maken tussen de werkkostenregeling en de bestaande regels, moet u nu al nadenken over uw arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 2011. U kunt inschatten hoeveel vrije ruimte u in 2011 hebt en of dit voldoende financiële ruimte biedt voor het beleid dat u wilt voeren. Als u voor de werkkostenregeling kiest, zult u hiervoor ook uw administratie moeten inrichten.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via loon@dmbh.nl of bellen met Anneke op 0321 317500

© 2018 DMBH | Privacy Statement