Kennisbank

Wanneer mag ik een zieke of arbeidsongeschikte werknemer ontslaan?

Een werknemer mag bij arbeidsongeschiktheid niet binnen 2 jaar worden ontslagen. Pas als de werknemer langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt is, kunt u als werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. In een aantal gevallen is het toch mogelijk de werknemer binnen 2 jaar te ontslaan:

  • Als de werknemer ziek wordt nadat de werkgever een verzoek tot ontslag bij het UWV WERKbedrijf heeft gedaan.
  • Bij onvoldoende medewerking aan de re-integratie.
  • Als in de cao een bepaling staat waardoor de zieke werknemer wel binnen 2 jaar kan worden ontslagen.
  • Als een werknemer regelmatig ziek is en daardoor het werk van collega’s of het productieproces onder druk komt te staan.

© 2018 DMBH | Privacy Statement