Kennisbank

Welke gevolgen heeft ouderschapsverlof voor mijn salaris?

U krijgt geen salaris voor de uren waarin u ouderschapsverlof heeft opgenomen. De uren die u eventueel blijft werken, krijgt u uiteraard doorbetaald.

Afspraken over ouderschapsverlof en salaris

In uw cao of in uw aanvullende arbeidsvoorwaarden kunnen andere afspraken staan. Er kan bijvoorbeeld zijn geregeld dat uw loon tijdens het ouderschapsverlof (gedeeltelijk) wordt doorbetaald. Informeer hiernaar bij uw werkgever.
Gevolgen van ouderschapsverlof voor uw inkomen
Het opnemen van ouderschapsverlof kan ook gevolgen hebben voor de hoogte van de eventuele toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. Hoeveel kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag u krijgt, is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U geeft de verandering van uw inkomen door aan de Belastingdienst.
Met ouderschapsverlof onder sociaal minimum
Als u alleenstaande ouder bent en ouderschapsverlof opneemt, kunt u onder het sociaal minimum uitkomen. U kunt dan aanvullende bijstand krijgen. Hiervoor moet u wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Mogelijk hoeft u niet te solliciteren. Bij uw gemeente kunt u hierover meer informatie krijgen.
Ouderschapsverlof en levensloopregeling
In de levensloopregeling spaart u een deel van uw brutosalaris. U kunt dit spaargeld gebruiken om tijdens uw ouderschapsverlof uw inkomen aan te vullen.
Ouderschapsverlofkorting
Als u ouderschapsverlof heeft opgenomen, kunt u ook een heffingskorting krijgen op de inkomstenbelasting (IB) die u moet betalen.

© 2018 DMBH | Privacy Statement