Kennisbank

Bedrijfsadministratie

Fiscale jaarrekening

Jaarrekening kleine rechtspersonen op fiscale waarderingsgrondslagen.   Kleine rechtspersonen kunnen thans in de (commerciële) jaarrekening fiscale waarderingsgrondslagen toepassen. Dit is door een wijziging van artikel

Lees meer »

Foto’s bij boekencontrole

Foto’s maken tijdens controle binnen wettelijk kader   Naar aanleiding van een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) is duidelijk geworden hoe belastingdienstmedewerkers moeten omgaan met

Lees meer »

Vragen en antwoorden RSIN

1. Wat is een RSIN? RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. Het RSIN was voorheen het fiscaal nummer (Fi-nummer) van de Belastingdienst voor

Lees meer »

© 2018 DMBH | Privacy Statement