Kennisbank

Inkomstenbelasting

Erven en schenken

Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van erf- en/of schenkbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt, waardoor bij

Lees meer »

Fiscale OudedagsReserve

De Oudedagsreserve Een ondernemer komt over het algemeen niet in aanmerking voor pensioenopbouw. Pensioen vloeit namelijk voort uit een dienstverband en dat heeft de ondernemer

Lees meer »

Kantoor aan huis

Een werk- of kantoorruimte zal pas fiscaal worden erkend als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.   Het zelfstandigheidscriterium. De werkruimte moet een zelfstandig deel van

Lees meer »

Mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment is een symbolische vergoeding van 200 euro per jaar waarop mantelzorgers aanspraak kunnen maken. Vanwege de administratieve rompslomp zien veel mantelzorgers af van

Lees meer »

© 2018 DMBH | Privacy Statement