Kennisbank

Inkomstenbelasting

Verliesverrekening

De voorwaartse verliesverrekening is sinds 1 januari 2007 beperkt tot 9 jaar. Voor nog onverrekende verliezen uit de jaren 2002 of eerder is een overgangsregeling

Lees meer »

Verliesverrekening vanaf 2007

Vanaf 2007 gaat de systematiek van de verrekening van ondernemersverliezen volledig op de schop. Op dit moment mogen ondernemers in inkomsten- en vennootschaps-belasting geleden verliezen

Lees meer »

Wat is de AVG ?

Op 25 mei van dit jaar treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of in het Engels de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking.   Wat is

Lees meer »

© 2018 DMBH | Privacy Statement