DMBH https://dmbh.nl Administratie & belastingadviseurs Thu, 22 Feb 2024 13:16:44 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.6.14 https://dmbh.nl/wp-content/uploads/2018/08/cropped-fav2-32x32.png DMBH https://dmbh.nl 32 32 Reizen tussen camping en kantoor kan aangemerkt worden als woon-werkverkeer https://dmbh.nl/2024/02/reizen-tussen-camping-en-kantoor-kan-aangemerkt-worden-als-woon-werkverkeer Thu, 22 Feb 2024 13:16:40 +0000 https://dmbh.nl/?p=3326 De Kennisgroep loonheffingen algemeen stelt dat een werknemer die drie maanden lang elke dag tussen de camping en kantoor reist, in aanmerking kan komen voor de gericht vrijgestelde kilometervergoeding.   X verblijft twee maanden lang elk weekend op de camping en reist maandag van camping naar kantoor en vrijdag van kantoor naar camping. Y verblijft

Het bericht Reizen tussen camping en kantoor kan aangemerkt worden als woon-werkverkeer verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
De Kennisgroep loonheffingen algemeen stelt dat een werknemer die drie maanden lang elke dag tussen de camping en kantoor reist, in aanmerking kan komen voor de gericht vrijgestelde kilometervergoeding.  


X verblijft twee maanden lang elk weekend op de camping en reist maandag van camping naar kantoor en vrijdag van kantoor naar camping.
Y verblijft drie maanden lang elke dag op de camping en reist deze periode dagelijks van camping naar kantoor en vice versa.

X heeft volgens de kennisgroep geen recht op de gerichte vrijstelling van kilometervergoeding omdat maandagmiddag t/m vrijdagochtend sprake is van woon-werkverkeer.
Y heeft volgens de kennisgroep wel recht op de gerichte vrijstelling van kilometervergoeding indien de camping kwalificeert als verblijfplaats en aan de redelijkheidseis wordt voldaan.

De verblijfplaats moet beoordeeld worden naar feitelijk omstandigheden. Er moet sprake zijn van enige duurzaamheid. Deze duurzaamheid ontbreekt volgens de kennisgroep wanneer iemand tijdelijk in de weekenden op de camping verblijft. Of wordt voldaan aan de redelijkheidstoets is ter beoordeling van de inspecteur. Verder stelt de kennisgroep zich op het standpunt dat er alleen sprake is van woon-werkverkeer als het heen- en terugreizen tussen de woning of verblijfplaats en kantoor binnen een tijdsbestek van 24 uur plaatsvindt.


Bron: Kennisgroep Belastingdienst


Het bericht Reizen tussen camping en kantoor kan aangemerkt worden als woon-werkverkeer verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Automatische incasso voorlopige aanslagen digitaal aanvragen https://dmbh.nl/2024/02/automatische-incasso-voorlopige-aanslagen-digitaal-aanvragen Thu, 22 Feb 2024 13:06:21 +0000 https://dmbh.nl/?p=3323 De Belastingdienst meldt dat het vanaf januari 2024 mogelijk is de machtiging voor automatische incasso voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en de voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet (Zvw) ook digitaal aan te vragen. Digitaal een automatische incasso aanvragen voor een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of Zvw, kan vanaf januari snel en gemakkelijk in Overzicht betalen en ontvangen. Binnen 10

Het bericht Automatische incasso voorlopige aanslagen digitaal aanvragen verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
De Belastingdienst meldt dat het vanaf januari 2024 mogelijk is de machtiging voor automatische incasso voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en de voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet (Zvw) ook digitaal aan te vragen.


Digitaal een automatische incasso aanvragen voor een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of Zvw, kan vanaf januari snel en gemakkelijk in Overzicht betalen en ontvangen. Binnen 10 werkdagen stuurt de Belastingdienst een schriftelijke bevestiging.


Bron: De Belastingdienst

Het bericht Automatische incasso voorlopige aanslagen digitaal aanvragen verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Niet voldaan aan aangifteverplichting vanwege indiening verkeerde biljet https://dmbh.nl/2024/02/niet-voldaan-aan-aangifteverplichting-vanwege-indiening-verkeerde-biljet Thu, 22 Feb 2024 12:46:58 +0000 https://dmbh.nl/?p=3320 Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X niet heeft voldaan de aangifteverplichting. Het beboetbare feit, het aangifteverzuim, staat daarmee vast. De verzuimboete blijft in stand. Het beroep is ongegrond. De inspecteur nodigt X uit om via een C-biljet voor buitenlandse belastingplichtigen aangifte inkomstenbelasting 2019 te doen. X dient echter een P-biljet in voor binnenlandse belastingplichtigen. De belastingdienst

Het bericht Niet voldaan aan aangifteverplichting vanwege indiening verkeerde biljet verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X niet heeft voldaan de aangifteverplichting. Het beboetbare feit, het aangifteverzuim, staat daarmee vast. De verzuimboete blijft in stand. Het beroep is ongegrond.


De inspecteur nodigt X uit om via een C-biljet voor buitenlandse belastingplichtigen aangifte inkomstenbelasting 2019 te doen. X dient echter een P-biljet in voor binnenlandse belastingplichtigen. De belastingdienst kan dat biljet niet verwerken, daarom ontvangt X een aanmaning om alsnog aangifte te doen via het C-biljet. Omdat X niet reageert legt de inspecteur een ambtshalve aanslag op met een verzuimboete wegens het niet doen van aangifte. Na bezwaar vermindert de inspecteur de aanslag tot nihil, maar laat de boete in stand. X komt in beroep.


Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X niet heeft voldaan de aangifteverplichting. Het beboetbare feit, het aangifteverzuim, staat daarmee vast. De verzuimboete blijft in stand. Het beroep is ongegrond.


Bron: De Rechtspraak

Het bericht Niet voldaan aan aangifteverplichting vanwege indiening verkeerde biljet verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
DAC7 Hobby of handel? https://dmbh.nl/2024/02/dac7-hobby-of-handel Thu, 15 Feb 2024 14:29:46 +0000 https://dmbh.nl/?p=3311 De drempel van 30 transacties per jaar kan snel worden gehaald. Daarmee is niet gezegd dat er per definitie sprake is van een bron van inkomen of ondernemerschap en dat de aangifte inkomstenbelasting of omzetbelasting van de verkoper ook wordt gecontroleerd. Staatssecretaris Van Rij geeft antwoord op Kamervragen over de berichten ‘Verkopen op Vinted of

Het bericht DAC7 Hobby of handel? verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
De drempel van 30 transacties per jaar kan snel worden gehaald. Daarmee is niet gezegd dat er per definitie sprake is van een bron van inkomen of ondernemerschap en dat de aangifte inkomstenbelasting of omzetbelasting van de verkoper ook wordt gecontroleerd. Staatssecretaris Van Rij geeft antwoord op Kamervragen over de berichten ‘Verkopen op Vinted of Marktplaats? De Belastingdienst kijkt mee’.


Platforms hebben een rapportageverplichting als  een verkoper 30 (of meer) verkooptransacties verricht of een bedrag van € 2.000 (of meer) per jaar ontvangt. De richtlijn staat los van beantwoording van de vraag of een verkoper naar nationaal belastingrecht ondernemer is. De richtlijn brengt evenmin nieuwe verplichtingen met zich mee voor de omzetbelasting. De richtlijn heeft dus niet tot gevolg dat een verkoper meer belasting moet betalen.


Ondernemerschap

De drempel van 30 transacties per jaar, zoals opgenomen in de richtlijn, kan inderdaad snel worden gehaald. Daarmee is echter niet gezegd dat er per definitie sprake is van een bron van inkomen of ondernemerschap en dat de aangifte inkomstenbelasting of omzetbelasting van de betreffende verkoper ook wordt gecontroleerd. De vraag of sprake is van een bron van inkomen, zoals winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden is afhankelijk van specifieke feiten en omstandigheden. Het is niet mogelijk om in het algemeen aan te geven of in een individueel geval sprake is van een bron van inkomen. Als de kosten naar verwachting structureel hoger zijn dan de vergoeding dan is er geen sprake van een bron van inkomen. Het is wel mogelijk om in een individueel geval in vooroverleg te treden met de belastinginspecteur om duidelijkheid te krijgen over de eigen fiscale positie.


De Belastingdienst kijkt voor de beoordeling van het ondernemerschap onder meer naar continuïteit, ondernemersrisico, bedrijfsomvang, zelfstandigheid en resultaat. Voor de btw gaat het om de zelfstandige uitoefening van een bedrijf of beroep of de exploitatie van een vermogensbestanddeel.


Onderscheid hobby’s en belaste activiteiten

Als de activiteiten alleen hobbymatig of in de privésfeer plaatsvinden, en er zijn redelijkerwijs geen voordelen te verwachten, is er geen sprake van een bron van inkomen, zoals winst uit onderneming. Op deze wijze wordt voor de inkomstenbelasting het onderscheid gemaakt tussen hobby’s en belaste activiteiten.


Btw

De regels voor de inkomstenbelasting en de btw zijn niet hetzelfde. Voor de inkomstenbelasting moet er sprake zijn van een bron van inkomen om de activiteiten in de heffing te betrekken. Voor de btw geldt dat het ondernemerschap is gebonden aan Europese regelgeving (de Btw-richtlijn). Er is sprake van ondernemerschap als een economische activiteit wordt uitgeoefend. Het begrip economische activiteit wordt ruim uitgelegd en is onafhankelijk van het oogmerk of resultaat. Wat het ondernemerschap betreft verschillen de inkomstenbelasting en de btw fundamenteel. Voor de inkomstenbelasting gaat het namelijk om een winstbelasting terwijl het bij de btw gaat om een transactiebelasting. Dat maakt dat er geen ‘standaard situaties’ zijn die wat regelgeving betreft gelijk zijn te trekken.


Voor de inkomstenbelasting heeft de Belastingdienst onder meer de online OndernemersCheck beschikbaar gesteld.


Bron: Rijksoverheid

Het bericht DAC7 Hobby of handel? verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Uitbreiding elektronische deponering handelsregister https://dmbh.nl/2024/02/uitbreiding-elektronische-deponering-handelsregister Thu, 15 Feb 2024 14:20:58 +0000 https://dmbh.nl/?p=3307 Alle rechtspersonen zijn vanaf boekjaar 2025 verplicht om hun jaarrekening elektronisch via Standard Business Reporting (SBR) bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK) te deponeren. Het Besluit elektronische deponering handelsregister wordt in 2024 aangepast om dit mogelijk te maken. Tot nu toe waren bepaalde categorieën rechtspersonen, waaronder grote rechtspersonen en hun middelgrote dochterondernemingen,

Het bericht Uitbreiding elektronische deponering handelsregister verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Alle rechtspersonen zijn vanaf boekjaar 2025 verplicht om hun jaarrekening elektronisch via Standard Business Reporting (SBR) bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK) te deponeren. Het Besluit elektronische deponering handelsregister wordt in 2024 aangepast om dit mogelijk te maken.


Tot nu toe waren bepaalde categorieën rechtspersonen, waaronder grote rechtspersonen en hun middelgrote dochterondernemingen, uitgezonderd van de verplichting om hun jaarrekening elektronisch via SBR te deponeren. Vanaf boekjaar 2025 komt deze uitzondering te vervallen. De elektronische deponering is dan voor alle rechtspersonen verplicht. Hiermee komt de financiële informatie van elke rechtspersoon beschikbaar voor iedereen die daarin is geïnteresseerd.


De verplichting tot elektronisch deponeren is het eindpunt van een meerjarig digitaliseringstraject. Om vast vertrouwd te raken met de nieuwe werkwijze kunnen ondernemingen hun jaarrekening over het boekjaar 2024 op vrijwillige basis ook al elektronisch deponeren. Meer informatie over de uitbreiding elektronische deponering handelsregister is te vinden op de internetsite van SBR.


Bron: SBR

Het bericht Uitbreiding elektronische deponering handelsregister verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Opvang van personen betekent hogere belasting https://dmbh.nl/2024/02/opvang-van-personen-betekent-hogere-belasting Thu, 15 Feb 2024 14:13:20 +0000 https://dmbh.nl/?p=3304 Rechtbank Limburg oordeelt dat de heffingsambtenaar terecht een aanslag zuiveringsheffing oplegt voor een meerpersoonshuishouden, ook al vangt X twee Oekraïners op in zijn huis. X is gebruiker van een woonruimte. In april 2022 vangt hij twee Oekraïense vluchtelingen op in zijn woning. De heffingsambtenaar legt een aanslag zuiveringsheffing op voor een meerpersoonshuishouden. In geschil is of de aanslag voor een meerpersoonhuishouden terecht is. X

Het bericht Opvang van personen betekent hogere belasting verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Rechtbank Limburg oordeelt dat de heffingsambtenaar terecht een aanslag zuiveringsheffing oplegt voor een meerpersoonshuishouden, ook al vangt X twee Oekraïners op in zijn huis.


X is gebruiker van een woonruimte. In april 2022 vangt hij twee Oekraïense vluchtelingen op in zijn woning. De heffingsambtenaar legt een aanslag zuiveringsheffing op voor een meerpersoonshuishouden. In geschil is of de aanslag voor een meerpersoonhuishouden terecht is. X vindt het niet redelijk dat hij vanwege het opvangen van Oekraïense vluchtelingen meer zuiveringsheffing moet betalen.


Rechtbank Limburg oordeelt dat de heffingsambtenaar een aanslag voor een meerpersoonshuishouden is opgelegd, ook al vangt X vluchtelingen op. Oekraïners die in een particuliere opvangvoorziening binnen de gemeentegrens verblijven en zijn ingeschreven in de BRP krijgen op grond van art. 12 lid 1 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne maandelijks een financiële toelage van in totaal € 364,18. Een deel van dit bedrag bestaat uit een wooncomponent van € 93 per persoon. De Oekraïners kunnen hiermee vrijwillig een bijdrage leveren aan de kosten die X voor hun opvang maakt, zoals de verhoogde waterschapsbelasting. Het is aan X om hierover met de door hem opgevangen Oekraïners afspraken te maken. Dat hij hiervan geen gebruik maakt en zelf de verhoogde kosten betaalt, komt voor zijn rekening. De rechtbank ziet geen grond om strijdigheid met het evenredigheidsbeginsel aan te nemen.


Bron: Rechtspraak

Het bericht Opvang van personen betekent hogere belasting verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Bird nesting co-ouderschap leidt tot twee huishoudens voor IACK https://dmbh.nl/2024/02/bird-nesting-co-ouderschap-leidt-tot-twee-huishoudens-voor-iack Thu, 08 Feb 2024 15:49:52 +0000 https://dmbh.nl/?p=3301 De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst stelt dat, ondanks het verblijf op hetzelfde woonadres, er bij bird nesting sprake is van twee verschillende huishoudens waartoe de kinderen behoren. X en ex-partner zijn na hun scheiding een bird nesting co-ouderschap overeengekomen, waarbij de kinderen steeds in dezelfde woning van X verblijven en de ouders van woning wisselen. De

Het bericht Bird nesting co-ouderschap leidt tot twee huishoudens voor IACK verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst stelt dat, ondanks het verblijf op hetzelfde woonadres, er bij bird nesting sprake is van twee verschillende huishoudens waartoe de kinderen behoren.


X en ex-partner zijn na hun scheiding een bird nesting co-ouderschap overeengekomen, waarbij de kinderen steeds in dezelfde woning van X verblijven en de ouders van woning wisselen. De kinderen staan ingeschreven op het woonadres van de belastingplichtige. De ex-partner verblijft een aantal dagen per week in deze woning en zorgt voor de kinderen, terwijl de belastingplichtige elders verblijft. Aan de overige voorwaarden voor de IACK co-ouderschapsregeling wordt voldaan. De vraag rijst of er bij bird nesting sprake is van twee verschillende huishoudens, waardoor de ex-partner in aanmerking komt voor de IACK. De kennisgroep beantwoordt de vraag bevestigend. De ouders vormen niet gezamenlijk een huishouden met de kinderen, aangezien belastingplichtige de woning verlaat op het moment dat de ex-partner de woning betrekt. Op het moment dat één van beide ex-partners de woning van belastingplichtige betrekt, vormt diegene een zelfstandig huishouden met de kinderen. Aangezien de ouders niet tegelijkertijd bij de kinderen in de woning verblijven, is sprake van twee afzonderlijke huishoudens. Dit is in lijn met doel en strekking van de co-ouderschapsregeling voor de IACK.


Bron: Belastingdienst

Het bericht Bird nesting co-ouderschap leidt tot twee huishoudens voor IACK verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Liquide middelen zijn duurzaam overbodig en onderdeel heffingsgrondslag box 3 https://dmbh.nl/2024/02/liquide-middelen-zijn-duurzaam-overbodig-en-onderdeel-heffingsgrondslag-box-3 Thu, 08 Feb 2024 15:34:29 +0000 https://dmbh.nl/?p=3298 Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur slaagt in de op hem rustende bewijslast dat sprake is van duurzaam overtollige liquide middelen. X overschrijdt de grenzen van de redelijkheid door de liquide middelen tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen. De inspecteur corrigeert de aangiften IB/PVV 2017 en 2018 van X, omdat X een fors bedrag aan liquide

Het bericht Liquide middelen zijn duurzaam overbodig en onderdeel heffingsgrondslag box 3 verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur slaagt in de op hem rustende bewijslast dat sprake is van duurzaam overtollige liquide middelen. X overschrijdt de grenzen van de redelijkheid door de liquide middelen tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen.


De inspecteur corrigeert de aangiften IB/PVV 2017 en 2018 van X, omdat X een fors bedrag aan liquide middelen aan zijn onderneming toerekent. Volgens de inspecteur is sprake van duurzaam overtollige liquide middelen die geen deel uitmaken van het ondernemingsvermogen. Hij rekent daarom voor 2017 een bedrag van € 724.891 tot het box 3-vermogen van X en voor een bedrag van € 508.797. De inspecteur honoreert het bezwaar van X gedeeltelijk (2017: € 696.891; 2018: € 461.797) waarop X in beroep gaat. Rechtbank Den Haag oordeelt dat het niet aannemelijk is dat X binnen afzienbare tijd grote investeringen zal gaan doen. De inspecteur is er dan ook terecht vanuit gegaan dat sprake is van duurzaam overtollige liquide middelen die geen deel uitmaken van het ondernemingsvermogen.  Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur slaagt in de op hem rustende bewijslast dat sprake is van duurzaam overtollige liquide middelen. X overschrijdt de grenzen van de redelijkheid door de liquide middelen tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen. Het hof overweegt daarbij dat de investeringsplannen van X in onroerende zaken weinig concreet zijn. Daarnaast is de omvang en de gestaag dalende omzet van de onderneming sinds 2014 van belang, een en ander ook gezien de leeftijd van X (62 jaren oud). Wel volgt het hof het standpunt van X dat niet de beginbalans moet worden gecorrigeerd, maar dat sprake is van een privé-onttrekking in de loop van het jaar. Dit leidt tot het vervallen van de correctie voor het jaar 2017 en vermindering van die voor het jaar 2018. X’ beroep is gegrond.


Bron: Wolters Kluwer

Het bericht Liquide middelen zijn duurzaam overbodig en onderdeel heffingsgrondslag box 3 verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
KGS aftrekbaarheid bemiddelingskosten bij direct ingaande lijfrente https://dmbh.nl/2024/02/kgs-aftrekbaarheid-bemiddelingskosten-bij-direct-ingaande-lijfrente Thu, 08 Feb 2024 15:28:05 +0000 https://dmbh.nl/?p=3293 Naar aanleiding van het eerder gepubliceerde standpunt KG:070:2023:7 van de Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting is onder meer de vraag opgekomen of de bemiddelingskosten voor bijstand door een deskundige ook aftrekbaar zijn als de aanbieder wel een online kennis- en ervaringstoets aanbiedt maar de belastingplichtige hiervan geen gebruik maakt. Daarnaast beantwoordt de kennisgroep de vraag tot

Het bericht KGS aftrekbaarheid bemiddelingskosten bij direct ingaande lijfrente verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Naar aanleiding van het eerder gepubliceerde standpunt KG:070:2023:7 van de Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting is onder meer de vraag opgekomen of de bemiddelingskosten voor bijstand door een deskundige ook aftrekbaar zijn als de aanbieder wel een online kennis- en ervaringstoets aanbiedt maar de belastingplichtige hiervan geen gebruik maakt. Daarnaast beantwoordt de kennisgroep de vraag tot welk bedrag deze kosten maximaal aftrekbaar zijn. Het eerdere standpunt is aangevuld. Met dit standpunt wordt het standpunt KG:070:2023:7 ingetrokken.


De belastingplichtige wil bij het bereiken van de expiratie-/einddatum van een afgesloten lijfrentecontract een direct ingaande lijfrente afsluiten. De belastingplichtige kan deze lijfrente online afsluiten zonder tussenkomst van een deskundige als de belastingplichtige zelf een kennis- en ervaringstoets (hierna: KET) aflegt. Met een deskundige wordt bedoeld een persoon die beschikt over een vergunning om te mogen bemiddelen in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Niet alle lijfrente-aanbieders bieden online een KET aan waardoor de belastingplichtige een deskundige moet inschakelen voor de aanvraag van een direct ingaande lijfrente. De belastingplichtige kan er ook voor kiezen om een aangeboden KET niet zelf af te leggen en in plaats daarvan een deskundige in te schakelen. In beide situaties betaalt de belastingplichtige bemiddelingskosten voor bijstand door de deskundige.


Vragen

  1. Zijn de bemiddelingskosten, die de belastingplichtige maakt voor bijstand door een deskundige bij het aanvragen van een direct ingaande lijfrente in beide situaties, aftrekbaar?
  2. Tot welk bedrag is het gebruikelijk om bemiddelingskosten in aftrek te brengen?

Antwoorden

  1. Ja, in beide situaties zijn de bemiddelingskosten voor bijstand door een deskundige bij het aanvragen van een direct ingaande lijfrente op grond van artikel 3.108 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) aftrekbaar. Het maakt hierbij niet uit of de belastingplichtige al dan niet gebruik kan maken van een KET.
  2. De bemiddelingskosten zijn op grond van artikel 3.108 Wet IB 2001 aftrekbaar voor zover zij in hun totale omvang niet overtreffen wat gebruikelijk is. Een bedrag van € 250 kan in dit kader als gebruikelijk worden beschouwd.

Bron: Sdu NDFR

Het bericht KGS aftrekbaarheid bemiddelingskosten bij direct ingaande lijfrente verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Een belastingschuld opnemen in box 3 https://dmbh.nl/2023/12/een-belastingschuld-opnemen-in-box-3 Thu, 28 Dec 2023 14:45:33 +0000 https://dmbh.nl/?p=3270 Belastingschulden zijn normaal gesproken geen schulden in box 3, met uitzondering van de erfbelastingschulden. Door een recent besluit is hierop echt nog een uitzondering mogelijk voor de inkomstenbelasting als er voldaan onder de volgende omstandigheden: – Als er een voorlopige aanslag (VA) is aangevraagd vóór 1 november en de VA is nog niet opgelegd voor

Het bericht Een belastingschuld opnemen in box 3 verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Belastingschulden zijn normaal gesproken geen schulden in box 3, met uitzondering van de erfbelastingschulden.

Door een recent besluit is hierop echt nog een uitzondering mogelijk voor de inkomstenbelasting als er voldaan onder de volgende omstandigheden:

– Als er een voorlopige aanslag (VA) is aangevraagd vóór 1 november en de VA is nog niet opgelegd voor 31 december, OF
– Als de aangifte IB is ingediend vóór 1 oktober en er is nog geen (VA) aanslag opgelegd voor 31 december.

In deze gevallen mag de verschuldigde Inkomstenbelasting in mindering worden gebracht op de banktegoeden in box met de voorwaarde dat de banktegoeden niet negatief mogen uitkomen.

Bron: Staatscourant

Het bericht Een belastingschuld opnemen in box 3 verscheen voor het eerst op DMBH.]]>