DMBH https://dmbh.nl Administratie & belastingadviseurs Fri, 26 Mar 2021 11:02:54 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.6.2 https://dmbh.nl/wp-content/uploads/2018/08/cropped-fav2-32x32.png DMBH https://dmbh.nl 32 32 De cheque van Trump en de inkomstenbelasting https://dmbh.nl/2021/03/de-cheque-van-trump-en-de-inkomstenbelasting Fri, 26 Mar 2021 11:02:50 +0000 https://dmbh.nl/?p=2515 De bekende cheque van Trump in 2020 uit Amerika ad US$ 1200 valt in Amerika niet onder de Inkomstenbelasting, maar hoe zit dit in Nederland. Moeten de 40.000 Amerikaanse Nederlanders deze cheque wel aangeven in de Inkomstenbelasting 2020? Als fiscaal inwoner van Nederland is de klant in principe belast over zijn/haar wereldinkomen. Het niet-Nederlands inkomen

Het bericht De cheque van Trump en de inkomstenbelasting verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
De bekende cheque van Trump in 2020 uit Amerika ad US$ 1200 valt in Amerika niet onder de Inkomstenbelasting, maar hoe zit dit in Nederland. Moeten de 40.000 Amerikaanse Nederlanders deze cheque wel aangeven in de Inkomstenbelasting 2020?


Als fiscaal inwoner van Nederland is de klant in principe belast over zijn/haar wereldinkomen. Het niet-Nederlands inkomen wordt naar Nederlands fiscale maatstaven beoordeeld en mogelijk in de heffing betrokken. Op grond van artikel 3.101 (en volgende) Wet inkomstenbelasting 2001 zijn alleen periodieke uitkeringen en verstrekkingen op grond van een publiekrechtelijke regeling belast.

Het betreft in dit geval 2 eenmalige uitkeringen. De Amerikaanse corona-stimulus-checks zijn geen periodieke uitkeringen of verstrekkingen, ook niet nu het 2 uitkeringen zijn. Deze uitkeringen staan los van elkaar en zijn eenmalig toegekend. Dit betekent dat het om onbelaste uitkeringen gaat en niet in de heffing thuishoren.


Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners

Het bericht De cheque van Trump en de inkomstenbelasting verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Vul geen standaardkilometers in rittenregistratie in https://dmbh.nl/2021/03/vul-geen-standaardkilometers-in-rittenregistratie-in Fri, 26 Mar 2021 10:54:52 +0000 https://dmbh.nl/?p=2513 Een rittenregistratie moet inzicht geven in de werkelijk gereden kilometers. Het gebruik van standaardkilometers schaadt de geloofwaardigheid van de rittenregistratie. Dat blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland. Een man kreeg in 2017 van zijn werkgever een auto van de zaak ter beschikking. Zijn werkgever liet hem ook in 2018 een auto van de zaak

Het bericht Vul geen standaardkilometers in rittenregistratie in verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Een rittenregistratie moet inzicht geven in de werkelijk gereden kilometers. Het gebruik van standaardkilometers schaadt de geloofwaardigheid van de rittenregistratie. Dat blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland.


Een man kreeg in 2017 van zijn werkgever een auto van de zaak ter beschikking. Zijn werkgever liet hem ook in 2018 een auto van de zaak gebruiken, al ging het toen om een ander exemplaar. De man had in 2017 een Verklaring geen privégebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst. In 2018 verzocht de inspecteur hem om een vragenformulier Geen privégebruik auto in te vullen. Bij het terugsturen van het ingevulde formulier overlegde de werknemer een rittenregistratie. Maar deze rittenregistratie overtuigde de inspecteur niet. Gezien de afstanden in de rittenregistratie hanteerde de man standaardkilometers in plaats van werkelijke kilometers. De fiscus verwierp de rittenregistratie en legde de werknemer naheffingsaanslagen loonheffingen op.


Onterecht gelijk aantal kilometers


Wanneer de werknemer in beroep gaat, oordeelt ook de rechtbank dat de rittenregistratie te veel onnauwkeurigheden bevat. Daarbij speelt een rol dat de man verklaart aanvankelijk niet te hebben geweten welke gegevens hij moest bijhouden. Hij heeft de registratie daarom achteraf gereconstrueerd. Ook heeft de man voor veel voorkomende ritten steeds een gelijk aantal kilometers heeft opgegeven. Maar hij geeft ook toe dat de verkeerssituatie niet altijd gelijk was. Daardoor is zijn rittenregistratie onbetrouwbaar. De naheffingsaanslagen zijn terecht opgelegd.


Bron: De Rechtspraak

Het bericht Vul geen standaardkilometers in rittenregistratie in verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Pensioenvoorziening afgekocht door lening dga https://dmbh.nl/2021/03/pensioenvoorziening-afgekocht-door-lening-dga Fri, 26 Mar 2021 10:50:55 +0000 https://dmbh.nl/?p=2510 Door een lening aan een insolvabele dga te verstrekken wordt de pensioenvoorziening afgekocht. Het hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat X de pensioenvoorziening heeft afgekocht. X bood in 2015, bij het aangaan van de leningen, onvoldoende verhaal. Er is sprake van onzakelijke leningen, omdat zij niet met een derde overeengekomen hadden kunnen worden. Belanghebbende, X, is werkzaam

Het bericht Pensioenvoorziening afgekocht door lening dga verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Door een lening aan een insolvabele dga te verstrekken wordt de pensioenvoorziening afgekocht.


Het hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat X de pensioenvoorziening heeft afgekocht. X bood in 2015, bij het aangaan van de leningen, onvoldoende verhaal. Er is sprake van onzakelijke leningen, omdat zij niet met een derde overeengekomen hadden kunnen worden.


Belanghebbende, X, is werkzaam in de bouwsector. De werkzaamheden worden tot en met 31 december 2005 uitgevoerd via B bv. Per 1 januari 2006 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot geruisloze terugkeer uit de bv. De in eigen beheer opgebouwde pensioenvoorziening wordt daarbij ondergebracht in P bv. Tevens verkrijgt P bv een vordering op X in verband met de geruisloze terugkeer. In 2014 worden onroerende zaken verkocht in verband met de belastingschulden van X. Na voldoening van de belastingschuld en aflossing van een schuld aan de bank, resteert nog een bedrag van € 60.000. Dit bedrag wordt gestort op de bankrekening van P bv en geboekt als aflossing op de terugkeer-lening. In 2015 sluit X voor € 50.000 aan leningen af bij P bv. De inspecteur is van mening dat sprake is van onzakelijke leningen en dat X de pensioenvoorziening heeft afgekocht.


Hof ‘s-Hertogenbosch bevestigt de uitspraak van de rechtbank dat X de pensioenvoorziening heeft afgekocht. X bood in 2015 onvoldoende verhaal bij het aangaan van de leningen. De leningen zijn onzakelijk, omdat zij niet met een derde overeengekomen hadden kunnen worden. P bv had de middelen die bij de verkoop beschikbaar kwamen, moeten herbeleggen in een financieel gezond investeringsobject. Door te herbeleggen via het verstrekken van leningen aan X, is daar geen sprake van. Door het verstrekken van de leningen aan X heeft P bv feitelijk een deel van het pensioen uitgekeerd aan X. Het hof overweegt verder nog dat X in hoger beroep onvoldoende heeft aangevoerd om aannemelijk te maken dat zijn financiële positie respectievelijk de financiële positie van de door hem gedreven bouwonderneming in 2015 beter was dan waarvan de rechtbank is uitgegaan. De volledige pensioenaanspraak is dan ook terecht in de heffing betrokken.


Bron: Wolters Kluwer

Het bericht Pensioenvoorziening afgekocht door lening dga verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Ook BTW-vrijstelling voor medische diensten per telefoon https://dmbh.nl/2021/03/ook-btw-vrijstelling-voor-medische-diensten-per-telefoon Fri, 19 Mar 2021 15:03:23 +0000 https://dmbh.nl/?p=2507 Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de BTW-vrijstelling voor medische diensten ook van toepassing is op per telefoon verrichte diensten die bestaan uit het geven van advies over gezondheid en ziekte. Daarvoor is dan wel vereist dat met die diensten een therapeutische doelstelling wordt nagestreefd. X‑GmbH voert voor rekening van de wettelijke ziekenfondsen telefonische

Het bericht Ook BTW-vrijstelling voor medische diensten per telefoon verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de BTW-vrijstelling voor medische diensten ook van toepassing is op per telefoon verrichte diensten die bestaan uit het geven van advies over gezondheid en ziekte. Daarvoor is dan wel vereist dat met die diensten een therapeutische doelstelling wordt nagestreefd.


X‑GmbH voert voor rekening van de wettelijke ziekenfondsen telefonische consultaties over verschillende gezondheidsonderwerpen uit. Verder verzorgt zij programma’s die bestaan uit de telefonische begeleiding van patiënten die lijden aan een chronische of langdurige ziekte. Deze diensten worden verricht door verpleegkundigen en medische assistenten die voor het merendeel ook zijn opgeleid tot ‘gezondheidscoach’. Hierbij wordt met grote regelmaat een beroep gedaan op een arts, die de consultatie overneemt of die in geval van een verzoek om nadere informatie aanwijzingen of een second opinion geeft. X‑GmbH is van mening dat haar diensten zijn vrijgesteld van BTW. De Duitse fiscus is het daar echter niet mee eens. De Duitse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.


Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de BTW-vrijstelling voor medische diensten ook van toepassing is op per telefoon verrichte diensten die bestaan in het geven van advies over gezondheid en ziekte. Daarvoor is dan wel vereist dat met die diensten een therapeutische doelstelling wordt nagestreefd. Voor toepassing van de vrijstelling geldt, onder voorwaarden, dat geen aanvullende vereisten gelden op het gebied van beroepskwalificaties voor de verpleegkundigen en medische assistenten die de diensten verrichten.


Bron: Wolters Kluwer

Het bericht Ook BTW-vrijstelling voor medische diensten per telefoon verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Gemeente mag bij WOZ-waardering duurste verkopen selecteren https://dmbh.nl/2021/03/gemeente-mag-bij-woz-waardering-duurste-verkopen-selecteren Fri, 19 Mar 2021 14:59:40 +0000 https://dmbh.nl/?p=2504 De Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de heffingsambtenaar de WOZ-waarde van de woning van X niet op een te hoog bedrag heeft vastgesteld. X is eigenaar van een hoekwoning uit 1935 waarvan de WOZ-waarde 2019 na bezwaar € 812.000 bedraagt. X bepleit verlaging naar € 778.000. Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de heffingsambtenaar de WOZ-waarde van de

Het bericht Gemeente mag bij WOZ-waardering duurste verkopen selecteren verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
De Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de heffingsambtenaar de WOZ-waarde van de woning van X niet op een te hoog bedrag heeft vastgesteld.


X is eigenaar van een hoekwoning uit 1935 waarvan de WOZ-waarde 2019 na bezwaar € 812.000 bedraagt. X bepleit verlaging naar € 778.000.


Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de heffingsambtenaar de WOZ-waarde van de woning van X niet op een te hoog bedrag heeft vastgesteld. Daarbij merkt de rechtbank op dat het de gemeente vrijstaat om vergelijkingsobjecten te kiezen waarvoor de hoogste verkoopprijzen zijn gerealiseerd. Bij het bepalen van de WOZ-waarde heeft de heffingsambtenaar voldoende rekening gehouden met de verschillen die er bestaan tussen de woning van X en de referentiewoningen. De heffingsambtenaar heeft voor de woning van X een prijs per kuub gehanteerd die lager ligt dan het gemiddelde van de referentiewoningen. Dat de WOZ-waarde van de woning van X met 14% bovengemiddeld is gestegen, wil niet zeggen dat de WOZ-waarde 2019 te hoog is. Dat is niet het geval, aldus de rechtbank. Het beroep van X is ongegrond.


Bron: Wolters Kluwer

Het bericht Gemeente mag bij WOZ-waardering duurste verkopen selecteren verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Gerichte vrijstelling internet en eigen bijdrage https://dmbh.nl/2021/03/gerichte-vrijstelling-internet-en-eigen-bijdrage Fri, 19 Mar 2021 14:47:20 +0000 https://dmbh.nl/?p=2500 Betaalt een werknemer een eigen bijdrage voor een internetabonnement? Dan kan de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen toch van toepassing zijn.  Tot nog toe gold de gerichte vrijstelling alleen als alle kosten voor rekening van de werkgever kwamen. Als de werknemer een eigen bijdrage voor privégebruik betaalde, voldeed een werkgever volgens de Belastingdienst niet meer

Het bericht Gerichte vrijstelling internet en eigen bijdrage verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Betaalt een werknemer een eigen bijdrage voor een internetabonnement? Dan kan de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen toch van toepassing zijn. 


Tot nog toe gold de gerichte vrijstelling alleen als alle kosten voor rekening van de werkgever kwamen. Als de werknemer een eigen bijdrage voor privégebruik betaalde, voldeed een werkgever volgens de Belastingdienst niet meer aan het noodzakelijkheidscriterium. 


Dit standpunt geldt niet meer. De gerichte vrijstelling kan van toepassing zijn als de werknemer een eigen bijdrage voor privégebruik betaalt.

 

Het internetabonnement moet wel voldoen aan de voorwaarden voor noodzakelijke voorzieningen.


Bron: Belastingdienst  

Het bericht Gerichte vrijstelling internet en eigen bijdrage verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Tot twee keer toe geen paardenbelasting https://dmbh.nl/2021/03/tot-twee-keer-toe-geen-paardenbelasting Thu, 11 Mar 2021 14:45:15 +0000 https://dmbh.nl/?p=2494 Gerealiseerd voordeel bij verkoop paard vormt geen ROW voor voormalig springruiter De Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur de winst die X bij de verkoop van het paard heeft gerealiseerd niet in de belastingheffing kan betrekken. Er is geen bron van inkomen. Belanghebbende, X, is paardenliefhebber en voormalig springruiter. Hij koopt twee pony’s voor Q, zijn

Het bericht Tot twee keer toe geen paardenbelasting verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Gerealiseerd voordeel bij verkoop paard vormt geen ROW voor voormalig springruiter


De Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur de winst die X bij de verkoop van het paard heeft gerealiseerd niet in de belastingheffing kan betrekken. Er is geen bron van inkomen.


Belanghebbende, X, is paardenliefhebber en voormalig springruiter. Hij koopt twee pony’s voor Q, zijn dochter, waarmee Q traint bij een vereniging en meedoet aan wedstrijden. In 2007 koopt X voor € 12.500 het paard Z. X verkoopt daarop de twee pony’s. In 2009 stopt Q met haar studie en start zij een onderneming op het gebied van het begeleiden, stallen en trainen van paarden. Q doet in de jaren 2008 – 2014 aan diverse wedstrijden mee en wint daarbij ook geregeld prijzen met Z. In 2013 wordt zij geselecteerd voor de nationale ploeg. Vanaf 2011 krijgt X biedingen op Z die lopen van € 150.000 tot € 750.000. X verkoopt Z uiteindelijk, na een blessure, voor € 1,3 mln. De inspecteur is van mening dat X ROW heeft gerealiseerd.


Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur de winst die X bij de verkoop van het paard heeft gerealiseerd niet in de belastingheffing kan betrekken. Volgens de rechtbank is er geen bron van inkomen. Dat X het paard op enig moment met aan aanzienlijke winst heeft verkocht, is daarvoor onvoldoende. De rechtbank acht van belang dat X het paard enkel voor de hobby van zijn dochter heeft gekocht en dat er bij hem tot het bod in 2014 geen intentie bestond om Z te verkopen. Ook overweegt de rechtbank dat Q, mede ingegeven door de blessure van Z, na het hoge bod van de uiteindelijke koper aandrong op verkoop en dat X vervolgens op dit bod is ingegaan. Ook is van belang dat X ten tijde van de aankoop van Z slechts twee pony’s bezat en dat hij, ten tijde van de aankoop van Z en in de periode dat hij Z hield, niet in paarden handelde. De rechtbank vernietigt de navorderingsaanslag.


Bron: Wolters Kluwer


Commissie van € 130.000 voor verkoop paard van vader vormt geen winst

De Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de commissie van € 130.000 die X van haar vader heeft ontvangen in verband met de verkoop van het paard Z geen winst voor haar vormt. Deze bate is niet in de ondernemingssfeer opgekomen.Belanghebbende, X, start in 2009 een eenmanszaak die zich bezighoudt met het berijden, stallen en trainen van paarden. Daarnaast komt zij met de door haar getrainde paarden uit op verschillende nationale en internationale wedstrijden. Een van deze paarden is het paard Z, die van haar vader, Q, is. In 2014 verkoopt Q voor € 1,3 mln Z. Hij maakt daarna een commissie van € 130.000 over naar de zakelijke bankrekening van X. Naar aanleiding van een boekenonderzoek legt de inspecteur een IB-navorderingsaanslag 2014 op aan X. Volgens de inspecteur vormt de commissie van € 130.000 winst voor X.


Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de commissie van € 130.000 die X van haar vader heeft ontvangen in verband met de verkoop van Z geen winst voor haar vormt. Deze bate is namelijk niet in de ondernemingssfeer opgekomen. Daarbij is van belang dat Z een privépaard van Q is en dat X als hobby al op Z reed en meedeed aan wedstrijden, voordat zij haar eigen stal begon. Verder is ook van belang dat Z niet in een box stond die door de onderneming van X werd gehuurd en dat Z zijn eigen box had in de stal van Q. De werkzaamheden van X met betrekking tot Z zijn dan niet in de ondernemingssfeer verricht, maar in privé. De rechtbank vermindert de naheffingsaanslag.


Bron: Wolters Kluwer

Het bericht Tot twee keer toe geen paardenbelasting verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Verlaagd BTW-tarief voor surflessen vanuit container https://dmbh.nl/2021/03/verlaagd-btw-tarief-voor-surflessen-vanuit-container Thu, 11 Mar 2021 14:33:09 +0000 https://dmbh.nl/?p=2492 De Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat vof X gelegenheid biedt om sport te beoefenen onder het ter beschikking stellen van een accommodatie. Vof X stelt namelijk een container ter beschikking die wordt gebruikt voor de voorbereiding en afronding van de surflessen. Vof X exploiteert, vanuit een aan het Noordzeestrand gelegen container, een surfschool. De container wordt

Het bericht Verlaagd BTW-tarief voor surflessen vanuit container verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
De Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat vof X gelegenheid biedt om sport te beoefenen onder het ter beschikking stellen van een accommodatie. Vof X stelt namelijk een container ter beschikking die wordt gebruikt voor de voorbereiding en afronding van de surflessen.


Vof X exploiteert, vanuit een aan het Noordzeestrand gelegen container, een surfschool. De container wordt voor aanvang van het seizoen opgesteld en na afloop van het seizoen weer afgebroken. X ontvangt voorafgaand aan de surflessen haar deelnemers in de container en geeft daar ook de instructies bij slecht weer. Verder kunnen de deelnemers gebruik maken van de kleedruimtes in de container, worden de surflessen daar na afloop geëvalueerd en wordt informatie verstrekt over de andere (les)dagen. Ook kunnen de deelnemers gebruik maken van de buitendouches en kleedruimtes in de container. Verder is de container niet gemakkelijk te verplaatsen en is deze vastgemaakt aan de waterleiding. X is van mening dat de container moet worden aangemerkt als een sportaccommodatie en dat het verlaagde BTW-tarief van toepassing is.


Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat vof X gelegenheid biedt om sport te beoefenen onder het ter beschikking stellen van een accommodatie. Volgens de rechtbank stelt vof X een accommodatie ter beschikking die wordt gebruikt voor de voorbereiding en afronding van de surflessen. In de container bevinden zich namelijk een ontvangstruimte en kleedruimtes en aan de container zijn buitendouches bevestigd. Deze worden door vof X ter beschikking gesteld voor het verblijf van de deelnemers om zich gereed maken voor en het beëindigen van de surflessen. Ook acht de rechtbank nog van belang dat de container nagelvast is bevestigd en naar zijn aard is bedoeld om daar gedurende het seizoen te blijven staan. Vof X heeft recht op het verlaagde tarief.


Bron: Wolters Kluwer

Het bericht Verlaagd BTW-tarief voor surflessen vanuit container verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Laag tarief overdrachtsbelasting op fundering https://dmbh.nl/2021/03/laag-tarief-overdrachtsbelasting-op-fundering Thu, 11 Mar 2021 14:29:00 +0000 https://dmbh.nl/?p=2485 De Rechtbank Den Haag oordeelt dat het woningtarief voor de overdrachtsbelasting van toepassing is op de verkrijging van X. De rechtbank overweegt daarbij dat de nieuwe woning vrijwel geheel is gebouwd op de nog bestaande fundering van de oorspronkelijke woning. X verkrijgt in 2018 een perceel grond. Op het perceel heeft een woning gestaan die

Het bericht Laag tarief overdrachtsbelasting op fundering verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
De Rechtbank Den Haag oordeelt dat het woningtarief voor de overdrachtsbelasting van toepassing is op de verkrijging van X. De rechtbank overweegt daarbij dat de nieuwe woning vrijwel geheel is gebouwd op de nog bestaande fundering van de oorspronkelijke woning.


X verkrijgt in 2018 een perceel grond. Op het perceel heeft een woning gestaan die is teniet gegaan door brand. Ten tijde van de verkrijging waren alleen de fundering, schuur en bestrating nog aanwezig. In geschil is het tarief dat voor de overdrachtsbelasting van toepassing is. X is van mening dat het tarief van 2% van toepassing is, omdat de fundering van het gesloopte woonhuis nog aanwezig was en het nieuwe woonhuis ook op die fundering is gebouwd. De inspecteur is echter van mening dat geen sprake is van verkrijging van een woning in aanbouw, omdat de achtergebleven fundering is aangebracht voor het gesloopte woonhuis en niet voor de in opdracht van X te bouwen woning.


Rechtbank Den Haag oordeelt dat het woningtarief van toepassing is op de verkrijging van X. De rechtbank overweegt daarbij dat de nieuwe woning vrijwel geheel is gebouwd op de nog bestaande fundering van de oorspronkelijke woning. Verder merkt de rechtbank op dat voor de kwalificatie als nieuwe woning in aanbouw niet is vereist dat de ten tijde van de verkrijging aanwezige fundering specifiek is aangelegd voor de te bouwen woning. Ook is er economisch nauwelijks sprake van een verschil, dat een verschil in tarief kan rechtvaardigen. Het gelijk is aan X.


Bron: Wolters Kluwer


Het bericht Laag tarief overdrachtsbelasting op fundering verscheen voor het eerst op DMBH.]]>
Vordering op dga ten onrechte afgewaardeerd bij voldoende winstreserves voor dividenduitkering https://dmbh.nl/2021/03/vordering-op-dga-ten-onrechte-afgewaardeerd-bij-voldoende-winstreserves-voor-dividenduitkering Fri, 05 Mar 2021 09:27:31 +0000 https://dmbh.nl/?p=2482 Het Hof Den Haag oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat de vermogenspositie van A zodanig is dat de vordering ten laste van de winst mag worden afgewaardeerd. Er waren voldoende mogelijkheden om tot het aflossen van de vordering over te gaan. Belanghebbende, X bv, heeft een vordering van € 3,9 mln op A, haar

Het bericht Vordering op dga ten onrechte afgewaardeerd bij voldoende winstreserves voor dividenduitkering verscheen voor het eerst op DMBH.]]>

Het Hof Den Haag oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat de vermogenspositie van A zodanig is dat de vordering ten laste van de winst mag worden afgewaardeerd. Er waren voldoende mogelijkheden om tot het aflossen van de vordering over te gaan.


Belanghebbende, X bv, heeft een vordering van € 3,9 mln op A, haar dga. In haar VPB-aangifte 2014 waardeert X bv de vordering ten laste van haar winst af naar nihil. De inspecteur accepteert de afwaardering niet. Volgens hem is de vermogenspositie van A niet dermate slecht dat afwaardering is gerechtvaardigd. Verder stelt hij dat de schuld kan worden verrekend met dividenduitkeringen uit de winstreserves.


Hof Den Haag oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat de vermogenspositie van A zodanig is dat de vordering ten laste van de winst mag worden afgewaardeerd. Het is niet aannemelijk dat de inkomens- en vermogenspositie van A zodanig was dat er onvoldoende mogelijkheden bestonden om tot het (geleidelijk) aflossen dan wel incasseren van de vordering over te gaan. Ook beschikt X bv over een omvangrijke winstreserve van € 5,1 mln. A kan zich dan ook dividenden laten uitkeren om tot aflossing van de vordering over te gaan. De vordering van X bv is volwaardig en voor afwaardering is geen plaats. Het gelijk is aan de inspecteur.


Bron: Wolters Kluwer

Het bericht Vordering op dga ten onrechte afgewaardeerd bij voldoende winstreserves voor dividenduitkering verscheen voor het eerst op DMBH.]]>