Kennisbank

Uitbreiding elektronische deponering handelsregister

Alle rechtspersonen zijn vanaf boekjaar 2025 verplicht om hun jaarrekening elektronisch via Standard Business Reporting (SBR) bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK) te deponeren. Het Besluit elektronische deponering handelsregister wordt in 2024 aangepast om dit mogelijk te maken.


Tot nu toe waren bepaalde categorieën rechtspersonen, waaronder grote rechtspersonen en hun middelgrote dochterondernemingen, uitgezonderd van de verplichting om hun jaarrekening elektronisch via SBR te deponeren. Vanaf boekjaar 2025 komt deze uitzondering te vervallen. De elektronische deponering is dan voor alle rechtspersonen verplicht. Hiermee komt de financiële informatie van elke rechtspersoon beschikbaar voor iedereen die daarin is geïnteresseerd.


De verplichting tot elektronisch deponeren is het eindpunt van een meerjarig digitaliseringstraject. Om vast vertrouwd te raken met de nieuwe werkwijze kunnen ondernemingen hun jaarrekening over het boekjaar 2024 op vrijwillige basis ook al elektronisch deponeren. Meer informatie over de uitbreiding elektronische deponering handelsregister is te vinden op de internetsite van SBR.


Bron: SBR

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement