Nieuws

Opvang van personen betekent hogere belasting

Rechtbank Limburg oordeelt dat de heffingsambtenaar terecht een aanslag zuiveringsheffing oplegt voor een meerpersoonshuishouden, ook al vangt X twee Oekraïners op in zijn huis.


X is gebruiker van een woonruimte. In april 2022 vangt hij twee Oekraïense vluchtelingen op in zijn woning. De heffingsambtenaar legt een aanslag zuiveringsheffing op voor een meerpersoonshuishouden. In geschil is of de aanslag voor een meerpersoonhuishouden terecht is. X vindt het niet redelijk dat hij vanwege het opvangen van Oekraïense vluchtelingen meer zuiveringsheffing moet betalen.


Rechtbank Limburg oordeelt dat de heffingsambtenaar een aanslag voor een meerpersoonshuishouden is opgelegd, ook al vangt X vluchtelingen op. Oekraïners die in een particuliere opvangvoorziening binnen de gemeentegrens verblijven en zijn ingeschreven in de BRP krijgen op grond van art. 12 lid 1 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne maandelijks een financiële toelage van in totaal € 364,18. Een deel van dit bedrag bestaat uit een wooncomponent van € 93 per persoon. De Oekraïners kunnen hiermee vrijwillig een bijdrage leveren aan de kosten die X voor hun opvang maakt, zoals de verhoogde waterschapsbelasting. Het is aan X om hierover met de door hem opgevangen Oekraïners afspraken te maken. Dat hij hiervan geen gebruik maakt en zelf de verhoogde kosten betaalt, komt voor zijn rekening. De rechtbank ziet geen grond om strijdigheid met het evenredigheidsbeginsel aan te nemen.


Bron: Rechtspraak

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement