Kennisbank

Bird nesting co-ouderschap leidt tot twee huishoudens voor IACK

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst stelt dat, ondanks het verblijf op hetzelfde woonadres, er bij bird nesting sprake is van twee verschillende huishoudens waartoe de kinderen behoren.


X en ex-partner zijn na hun scheiding een bird nesting co-ouderschap overeengekomen, waarbij de kinderen steeds in dezelfde woning van X verblijven en de ouders van woning wisselen. De kinderen staan ingeschreven op het woonadres van de belastingplichtige. De ex-partner verblijft een aantal dagen per week in deze woning en zorgt voor de kinderen, terwijl de belastingplichtige elders verblijft. Aan de overige voorwaarden voor de IACK co-ouderschapsregeling wordt voldaan. De vraag rijst of er bij bird nesting sprake is van twee verschillende huishoudens, waardoor de ex-partner in aanmerking komt voor de IACK. De kennisgroep beantwoordt de vraag bevestigend. De ouders vormen niet gezamenlijk een huishouden met de kinderen, aangezien belastingplichtige de woning verlaat op het moment dat de ex-partner de woning betrekt. Op het moment dat één van beide ex-partners de woning van belastingplichtige betrekt, vormt diegene een zelfstandig huishouden met de kinderen. Aangezien de ouders niet tegelijkertijd bij de kinderen in de woning verblijven, is sprake van twee afzonderlijke huishoudens. Dit is in lijn met doel en strekking van de co-ouderschapsregeling voor de IACK.


Bron: Belastingdienst

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement