Kennisbank

Eindejaarstips 2011

Overdrachtsbelasting
Besparing overdrachtsbelasting tot 1 juli 2012
Met ingang van 15 juni 2011 is het percentage voor de overdrachtsbelasting voor (vakantie)woningen tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%. Op 1 juli 2012 houdt deze crisismaatregel op te bestaan. Door deze regeling is het nog ruim een half jaar een stuk voordeliger een bestaande woning te kopen.

 

Administratie over 2004 kan weggedaan worden
De administratie van uw onderneming moet zeven jaar bewaard worden. Aan het eind van dit jaar kunt u dus de administratie over 2004 en eventueel voorgaande jaren, als u dit nog niet eerder had gedaan, wegdoen. Voor onroerende zaken geldt voor de btw echter een herzieningstermijn van tien jaar. U moet de administratie van onroerende zaken dus langer bewaren dan de zevenjaarstermijn. U heeft deze gegevens misschien nog eens nodig. Permanente documenten zoals notariële aktes, pensioenpolissen, vaststellingsovereenkomsten met de Belastingdienst e.d. mogen niet worden weggedaan. Raadpleeg derhalve vooraf uw adviseur.

 

Ga over op e-factureren
Met ingang van 12 februari 2009 mogen ondernemers hun facturen elektronisch verzenden, zonder nog een papieren factuur uit te reiken. Er geldt slechts één voorwaarde en dat is dat de afnemer moet accepteren dat de factuur nog slechts elektronisch wordt verstuurd. Op de elektronische factuur moeten dezelfde gegevens staan als op de papieren factuur. Bespaar verzendkosten en ga over op e-factureren!

 

Controleer VAR telefonischAls u iemand inhuurt die een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) heeft, kunt u als opdrachtgever de echtheid van die VAR telefonisch controleren bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR van de Belastingdienst. U heeft daarvoor nodig het burgerservicenummer en het VAR-nummer van de betreffende persoon.

 

Denk aan de versoepelde invordering van belastingschuldenDoor de economische crisis zijn nogal wat ondernemers niet in staat op tijd aan hun betalingsverplichtingen ten aanzien van hun belastingen te voldoen. Het is goed te weten dat er naast de wettelijke mogelijkheden, een bijzondere betalingsregeling geldt voor zakelijke belastingschulden. Door de crisismaatregel kan uitstel van betaling worden verkregen voor een langere periode dan 12 maanden vanaf de uiterste betaaldag van de aanslag. De ondernemer hoeft in dat geval geen zekerheid te verstrekken voor het bedrag van de aanslag. De Belastingdienst stelt aan deze bijzondere uitstelverlening wel een aantal eisen. Zo is het bijvoorbeeld nodig dat het betalingsprobleem niet via de zakelijke kredietverlening kan worden opgelost, het betalingsprobleem moet het gevolg zijn van de economische crisis en moet van tijdelijke aard zijn en moet voor een bepaald tijdstip kunnen worden opgelost. De regeling geldt niet voor betalingsproblemen die vóór 2009 zijn ontstaan of die het gevolg zijn van een andere oorzaak dan de economische crisis.

 

Dienstbetrekking van bestuurders van beursvennootschappen wijzigt
Bestuurders van beursvennootschappen hebben per 1 januari 2012 niet langer een civielrechtelijke dienstbetrekking. Om te voorkomen dat voor hen voor de loonbelasting geen inhoudingsgplicht of verzekeringsplicht zou bestaan geldt vanaf 1 januari 2012 dat bestuurders van een beursgenoteerde vennootschap worden geacht tot de vennootschap in een fictieve dienstbetrekking te staan

 

© Copyright Fiscaal up to Date

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement