Kennisbank

Fiscale jaarrekening

Jaarrekening kleine rechtspersonen op fiscale waarderingsgrondslagen.

 

Kleine rechtspersonen kunnen thans in de (commerciële) jaarrekening fiscale waarderingsgrondslagen toepassen. Dit is door een wijziging van artikel 2:396 lid 6 BW door de wetgever mogelijk gemaakt. Naast deze toepassing van Titel 9 boek 2 BW is het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen van kracht geworden. Aan de hand van vragen en antwoorden wordt in bijgaand artikel een aantal kwesties over deze nieuwe wettelijke mogelijkheid besproken.

 

(Bron: Update, jaargang 2)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement