Kennisbank

Rechtspersonen en Samenwerkingsverband Informatie Nummer (RSIN)

De kamer van koophandel gaat met ingang van 6 december 2010 een identificerend nummer voor rechtspersonen en samenwerkingsverbanden in het Handelsregister introduceren voor inschrijfplichtigen: het Rechtspersonen en SamenwerkingsverbandenInformatienummer (RSIN). Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

 

In het Handelsregister heeft elke onderneming of rechtspersoon een uniek KvKnummer. Binnen het stelsel van basisregistraties en tussen overheden onderling is het KvK-nummer voor de uitwisseling van gegevens van rechtspersonen en samenwerkingsverbanden alleen niet meer voldoende. Daarom wordt conform de Handelsregisterwet voor deze groepen inschrijvingsplichtigen een extra nummer opgenomen in het Handelsregister. Het RSIN was voorheen het fiscaal nummer (Fi-nummer) van de Belastingdienst voor niet-natuurlijke personen.

 

Het RSIN heeft een administratieve functie binnen het stelsel van basisregistraties en is bedoeld voor een efficiënte uitwisseling van gegevens tussenoverheden en binnen het stelsel van basisregistraties. U hoeft het RSIN niet zelf te verstrekken of te vermelden op bedrijfscorrespondentie. Het RSIN blijft hetzelfde nummer als wat voorheen het Fi-nummer was. Ook het aantal posities (9) blijft gelijk.

 

Voor nieuwe rechtspersonen en samenwerkingsverbanden geeft de Kamer van Koophandel vanaf 6 december 2010 het RSIN uit. Op basis van het RSIN bepaalt de Belastingdienst het BTW-nummer en eventuele andere nummers zoals een loonheffingennummer. Het is van belang dat u zich niet meer separaat aanmeldt bij de Belastingdienst. Dit beperkt het risico dat er naast het RSIN ook een Fi-nummer wordt verstrekt en dat geeft administratieve problemen. Als u zich inschrijft in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, ontvangt de Belastingdienst van deze inschrijving automatisch bericht. U ontvangt over het algemeen binnen vijf werkdagen van de Belastingdienst het BTW-nummer en eventueel het loonheffingennummer en vennootschapsbelastingnummer.

 

Als de Belastingdienst aanvullende informatie nodig heeft, wordt telefonisch contact opgenomen of ontvangt u een vragenformulier. De bepaling van de verschillende nummers voor de belastingen vindt dan plaats direct nadat de Belastingdienst de gevraagde informatie van u heeft ontvangen.

 

Uitsluitend voor instanties die niet in het Handelsregister hoeven te worden ingeschreven, zoals buitenlandse bedrijven zonder een vestiging in Nederland, zal de Belastingdienst een Fi-nummer blijven uitgeven. Uitsluitend deze rechtspersonen en samenwerkingsverbanden moeten dan ook wel worden aangemeld bij de Belastingdienst.

 

Heeft u nog vragen? Op www.kvk.nl/nummers of op www.belastingdienst.nl vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Een complete lijst met vragen en antwoorden vind u onder deze rubriek in de Kennisbank.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement