Kennisbank

Verplichte inschrijving KvK 2008

Nieuwe Handelsregisterwet per 1 juli 2008

Per 1 juli jongstleden is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. Alle ondernemers en rechtspersonen in Nederland zijn verplicht zich in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Het handelsregister gaat deel uitmaken van het stelsel van basisregistraties. Hierdoor hoeven ondernemers of organisaties hun basisgegevens voor de overheid voortaan maar één keer op één punt aan te leveren, namelijk bij de Kamer van Koophandel. Een andere overheidspartij mag deze basisgegevens niet opnieuw aan ondernemers vragen. Nieuwe ondernemers moeten zich vanaf 1 juli jongstleden direct inschrijven in het handelsregister. Bestaande ondernemers die nog niet staan ingeschreven hebben tot en met 31 december 2009 de tijd om zich in te schrijven. Voor bedrijven die in het Handelsregister staan ingeschreven, geldt een verplichting om het Handelsregisternummer te vermelden op vrijwel alle uitgaande post, zoals brieven, offertes en facturen. Na 1 juli 2008 geldt deze verplichting ook voor de website en (zakelijke) e-mail. Tevens moeten BV’s en NV’s de volledige naam en de statutaire zetel vermelden op de website. Verenigingen en stichtingen hoeven slechts aan deze verplichting te voldoen als zij een onderneming drijven. VvE’s hoeven niet aan deze verplichting te voldoen.

(Bron: belastingdienst -KvK)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement