Kennisbank

Vragen en antwoorden RSIN

1. Wat is een RSIN? RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. Het RSIN was voorheen het fiscaal nummer (Fi-nummer) van de Belastingdienst voor niet natuurlijke personen. Het RSIN wordt binnen het stelsel van basisregistraties gebruikt voor uitwisseling van gegevens van rechtspersonen en samenwerkingsverbanden.

 

2. Waarom is er een RSIN? Het RSIN heeft een administratieve functie binnen het stelsel van basisregistraties en is bedoeld voor een efficiënte uitwisseling van gegevens tussen overheden en binnen het stelsel van basisregistraties. Binnen het stelsel van basisregistraties en tussen overheden onderling is alleen het KvK-nummer voor de uitwisseling van gegevens van rechtspersonen en samenwerkingsverbanden niet meer voldoende.

 

3. Wie geeft het RSIN uit? De Kamer van Koophandel geeft vanaf 6 december 2010 aan nieuwe rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, naast een KvK-nummer, ook een RSIN uit. Op basis van het RSIN bepaalt de Belastingdienst over het algemeen binnen 5 werkdagen de benodigde nummers voor de belastingen. Als de Belastingdienst aanvullende informatie nodig heeft, neemt de Belastingdienst telefonisch of schriftelijk contact met u op. De bepaling van de verschillende nummers voor de belastingen vindt dan plaats direct nadat de Belastingdienst de gevraagde informatie van u heeft ontvangen.

 

4. Waar kun je een RSIN aanvragen? U hoeft geen RSIN aan te vragen. Voor bestaande rechtspersonen en samenwerkingsverbanden is het Fi-nummer van de Belastingdienst opgenomen in het Handelsregister onder de naam RSIN. Startende rechtspersonen en samenwerkingsverbanden krijgen bij hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel automatisch een RSIN.

 

5. Wat moet ik met het RSIN doen? U hoeft het RSIN niet zelf te verstrekken of te vermelden op bedrijfscorrespondentie. Het RSIN heeft een administratieve functie binnen het stelsel van basisregistraties en is bedoeld voor een efficiënte uitwisseling van gegevens tussen overheden en binnen het stelsel van basisregistraties.

 

6. Is het RSIN een openbaar nummer? Het RSIN is sinds 6 december 2010 opgenomen in het Handelsregister en is daarmee een openbaar nummer. Het RSIN zal voornamelijk binnen het stelsel van basisregistraties en tussen overheden onderling worden gebruikt.

 

7. Waarom is het RSIN openbaar? Het RSIN is op basis van wettelijke gronden een openbaar nummer. Op grond van de Handelsregisterwet wordt het Fi-nummer van de Belastingdienst op 6 december 2010 opgenomen in het Handelsregister onder de naam RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) en is daarmee openbaar.

 

8. Waarvoor wordt een RSIN gebruikt? Het RSIN wordt voornamelijk binnen het stelsel van basisregistraties en tussen overheden onderling gebruikt voor een efficiënte uitwisseling van gegevens. De Belastingdienst bepaalt op basis van het RSIN de benodigde nummers voor de belastingen zoals het BTW-nummer.

 

9. Waar kan ik mijn RSIN terugvinden? Uw RSIN zal voor startende rechtspersonen en samenwerkingsverbanden terug te vinden zijn op de welkomstbrief die u na inschrijving in het Handelsregister ontvangt. Daarna én voor bestaande rechtspersonen en samenwerkingsverbanden is het nummer bijvoorbeeld terug te vinden op het nieuwe uittreksel van de Kamer van Koophandel dat begin 2011 beschikbaar komt.

 

10. Wat moet ik doen als mijn rechtspersoon of samenwerkingsverband een ander RSIN heeft dan wat voorheen mijn Fi-nummer was? Elk rechtspersoon of samenwerkingsverband heeft een eigen, uniek RSIN. Als u denkt dat de RSIN van uw rechtspersoon of samenwerkingsverband anders is dan wat voorheen het Fi-nummer was, neem dan contact op met uw regionale Kamer van Koophandel.

 

11. Als een instantie niet ingeschreven hoeft te worden in het Handelsregister, hoe komt deze dan aan een nummer? Uitsluitend voor instanties die niet in het Handelsregister hoeven te worden ingeschreven, zoals buitenlandse bedrijven zonder een vestiging in Nederland, zal de Belastingdienst een Fi-nummer blijven uitgeven.

 

12. Wat moet ik doen als ik na inschrijving bij het KvK niets van de Belastingdienst hoor? Als u na uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel binnen 2 weken niets van de Belastingdienst heeft vernomen, neemt u dan contact op met de Belastingdienst. Telefoonnummer 0800-0543.

 

13. Waarom moet een nieuwe rechtspersoon of samenwerkingsverband zich eerst bij de Kamer van Koophandel inschrijven? Als u uw rechtspersoon of samenwerkingsverband inschrijft in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, wordt niet alleen een KvK-nummer toegekend maar ook een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN). Dit nummer wordt automatisch doorgegeven aan de Belastingdienst. Op basis van het RSIN bepaalt de Belastingdienst over het algemeen binnen 5 werkdagen de benodigde nummers voor de belastingen. Als de Belastingdienst aanvullende informatie nodig heeft, neemt de Belastingdienst telefonisch of schriftelijk contact met u op. De bepaling van de verschillende nummers voor de belastingen vindt dan plaats direct nadat de Belastingdienst de gevraagde informatie van u heeft ontvangen.

 

14. Moet ik mij nu nog aanmelden bij de Belastingdienst? Nee, als u uw rechtspersoon of samenwerkingsverband heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel worden alle benodigde gegevens doorgegeven aan de Belastingdienst en ontvangt u over het algemeen binnen 5 werkdagen de benodigde nummers voor de belastingen. Als de Belastingdienst aanvullende informatie nodig heeft, neemt de Belastingdienst telefonisch of schriftelijk contact met u op. De bepaling van de verschillende nummers voor de belastingen vindt dan plaats direct nadat de Belastingdienst de gevraagde informatie van u heeft ontvangen.

 

15. Hoe verhoudt een RSIN zich tot een BSN? Een RSIN is een uniek nummer voor rechtspersonen en samenwerkingsverbanden. Een BSN is een uniek nummer voor natuurlijke personen. Beide nummers dienen dus voor identificatie, verder hebben ze niets met elkaar te maken.

 

16. Wat is het stelsel van basisregistratie? Basisregistraties zijn systemen waarin gegevens worden vastgelegd, zoals de gegevens van alle burgers, bedrijven en instellingen. De overheid kan deze gegevens in haar werk gebruiken. Voor elke registratie is één organisatie verantwoordelijk. Zo is de Kamer van Koophandel verantwoordelijk voor het Handelsregister, de Belastingdienst voor de Basisregistratie Inkomen en beheren gemeenten persoonsgegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens.

 

17. Ik heb al een fiscaal nummer, wat is mijn RSIN dan? Uw RSIN is hetzelfde nummer als het nummer dat voorheen uw Fi-nummer was. Uw Fi-nummer is in hetHandelsregister geregistreerd onder de naam RSIN.

 

18. Hoe weet ik of ik moet worden ingeschreven in het Handelsregister. Alle ondernemingen, rechtspersonen en samenwerkingsverbanden moeten worden ingeschreven in het Handelsregister. Slechts enkele instanties zoals ambassades of buitenlandse bedrijven zonder een vestiging in Nederland hoeven niet in het Handelsregister te worden ingeschreven. Voor die instanties geeft de Belastingdienst een Fi-nummer uit.

 

19. Geeft de Belastingdienst nu geen fiscaal nummer meer uit? Alleen voor instanties die niet in het Handelsregister hoeven te worden ingeschreven, zoals bedrijven zonder een vestiging in Nederland, blijft de Belastingdienst een Fi-nummer uitgeven. Ook in het geval van ambtshalve inschrijvingen geeft de Belastingdienst een Fi-nummer uit.

 

20. Wie heeft of krijgt een RSIN? Een RSIN is voor rechtspersonen en samenwerkingsverbanden zoals BV’s, verenigingen, stichtingen, v.o.f.’s en maatschappen.

 

21. Ik heb een eenmanszaak krijg ik nu ook een RSIN? Een eenmanszaak krijgt geen RSIN. Een eenmanszaak wordt namelijk altijd gedreven door een natuurlijk persoon. Omdat natuurlijke personen al een Burger Service Nummer (BSN) hebben, wordt voor eenmanszaken het BSN geregistreerd in het Handelsregister. Het BSN wordt dan binnen het stelsel van basisregistraties en tussen overheden onderling gebruikt als uniek identificerend nummer. Het BSN is geen openbaar nummer in het Handelsregister.

 

22. Waarom heeft het Fi-nummer een andere naam gekregen? Het Fi-nummer staat voor Fiscaal nummer. Binnen het stelsel van basisregistraties en tussen overheden onderling worden bepaalde gegevens van rechtspersonen en samenwerkingsverbanden uitgewisseld. Omdat het niet alleen gaat om uitwisseling van fiscale gegevens, was de naam Fi-nummer niet meer toereikend.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement