Kennisbank

Wat is willekeurige afschrijving?

Donderdag 18 december is in de Staatscourant de ministeriële regeling willekeurige afschrijving gepubliceerd. Door de willekeurige afschrijving kunnen bedrijven investeringen die in het kalenderjaar 2009 plaatsvinden in 2 jaar afschrijven, dus maximaal 50 procent in 2009 en 50 procent in 2010.

 

De willekeurige afschrijving is een tijdelijke maatregel die geldt voor nieuwe bedrijfsmiddelen, met een aantal uitzonderingen. De belangrijkste uitzonderingen zijn: gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, dieren, immateriële activa (waaronder software), bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s. Uitgesloten zijn ook bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor ter beschikking stelling aan derden.

 

Taxi’s en zeer zuinige personenauto’s mogen echter wel willekeurig worden afgeschreven. Een personenauto geldt als zeer zuinig als de CO2-uitstoot niet meer bedraagt dan 95 gram per kilometer bij dieselmotoren, of niet meer dan 110 gram per kilometer bij andere personenauto’s.

 

Willekeurige afschrijving is mogelijk zodra (in het kalenderjaar 2009) een investerings-verplichting is aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt. Het bedrag van de willekeurige afschrijving kan echter niet hoger zijn dan het bedrag dat ter zake van de investeringsverplichting is betaald dan wel het bedrag van de gemaakte voortbrengings-kosten. Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2012 door de belastingplichtige in gebruik zijn genomen.

 

Bron: Ministerie van Financiën

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement