Kennisbank

Aangifte corrigeren

Als u uw btw-aangifte hebtverzonden hebt, kunt u die alleen nog wijzigen of aanvullen met het formulier ‘Suppletie omzetbelasting t/m 2009’ of ‘Suppletie omzetbelasting vanaf 2010’. Vanaf 1 april 2012 is het gebruik hiervan verplicht en kunt u wijzigingen niet meer per brief indienen.

 

Verplicht aangifte corrigeren

Hebt u over de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw aangegeven? Dan bent u verplicht dit te melden. Er zijn 2 situaties mogelijk:

 

U moet een aangifte over een bepaald tijdvak corrigeren.
Vermeld in het suppletieformulier het tijdvak en de gecorrigeerde gegevens voor dat tijdvak.

 

U moet een heel kalender- of boekjaar corrigeren. Vaak blijkt na afloop van het jaar dat u correcties hebt op de aangiften die u hebt ingediend. Bijvoorbeeld bij het opmaken van de jaarrekening. U vermeldt in het suppletieformulier de gecorrigeerde gegevens voor het hele jaar. Het kan zijn dat wij u nog een specificatie vragen nadat wij het formulier hebben ontvangen.

 

Let op!

Is correctie van uw aangifte(n) nodig? En blijkt dat u minder dan € 1.000 terugkrijgt of moet betalen? Dan mag u deze verwerken in de eerstvolgende aangifte. Verwerk de correcties in de juiste rubrieken van de aangifte. Houd er rekening mee dat u dan geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag krijgt.

 

(Bron: Belastingdienst)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement