Kennisbank

Aanpassingen BTW 2012

Informatieblad btw en accijns Het Begrotingsakkoord 2013, gesloten tussen de vijf partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, bestaat uit maatregelen om het overheidstekort terug te dringen. Het akkoord bevat een scala aan fiscale maatregelen, waaronder het verhogen of het verlagen van de btw en de accijns. In dit informatieblad van juni 2012 worden de volgende maatregelen besproken:

  • btw van 19% naar 21%;
  • verlaagd btw-tarief voor podiumkunsten en kunstvoorwerpen;
  • aanpassing btw-vrijstelling medische diensten;
  • belasting op alcoholvrije dranken blijft bestaan;
  • aanpassing alcoholaccijns;
  • aanpassing tabaksaccijns.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement