Kennisbank

Aansprakelijkheid DGA

Een BV heeft een beperkte aansprakelijkheid maar als dga kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als u uw zaken niet op orde heeft. Rechtshandelingen met uw BV moeten schriftelijk worden vastgelegd en gedocumenteerd. Het belangrijkste gegeven is dat er altijd een zakelijk karakter aan ten grondslag moet liggen aan deze handelingen. Voorbeelden van rechtshandelingen zijn ondermeer het vaststellen van een salaris, toekennen van een pensioen, het sluiten van een managementovereenkomst, aangaan van geldleningen met uw BV.

 

Verder bestaat er in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid nog het gevaar dat de Belastingdienst u aansprakelijk kan stellen voor belastingschulden waarvoor een betalingsonmacht niet tijdig is gemeld.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement