Kennisbank

Aflossen hypotheek 2013

Eigenwoningrente / gedeeltelijk aflossen bestaande eigenwoningschuld
De nieuwe voorwaarden die vanaf 1 januari 2013 gelden voor aftrek van eigenwoningrente, zijn niet van toepassing op bestaande eigenwoningschulden. Bij een bestaande eigenwoningschuld hoeft bijvoorbeeld niet te worden voldaan aan de voorwaarde dat de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig moet worden afgelost.
Als een bestaande eigenwoningschuld na 1 januari 2013 geheel wordt afgelost en er wordt voor hetzelfde bedrag een nieuwe schuld aangegaan (oversluiten), dan blijven de ‘oude regels’ in tact.

Dat is echter niet het geval als er sprake is van bijvoorbeeld het gedeeltelijk aflossen van een bestaande eigenwoningschuld en het gedeeltelijk weer aangaan van een nieuwe eigenwoningschuld. Er zijn drie situaties denkbaar:
a. een schuld of leningdeel gedeeltelijk wordt afgelost en vervolgens voor ten mi nste hetzelfde bedrag weer een schuld wordt aangegaan;
b. een schuld of leningdeel volledig wordt afgelost en vervolgens voor een deel van het afgeloste bedrag weer een schuld wordt aangegaan;
c. een schuld of leningdeel gedeeltelijk wordt afgelost en er vervolgens voor een deel van dat bedrag weer een schuld wordt aangegaan (combinatie van de situaties a en b).
In dit besluit is nu (onder bepaalde voorwaarden) goedgekeurd dat de ‘oude regels’ ook in de bovenstaande situaties van toepassing blijven.

De Wet IB 2001 zal later op dit punt nog worden gewijzigd.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement