Kennisbank

Afschaffing fiscale aftrek van scholingsuitgaven en monumentenpanden uitgesteld tot 2019

Het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing wordt met een jaar uitgesteld tot 2019. Dat schrijft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Het wetsvoorstel regelt de afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven. Hoewel het wetsvoorstel is uitgesteld, gaat het ministerie wel verder met de nadere uitwerking van vervangende subsidieregelingen voor het onderhoud van rijksmonumenten en de stimulering van scholing gericht op invoering per 2019. Het nieuwe kabinet moet hier definitieve besluiten over nemen.

 

Na de verkiezingen van 15 maart 2017 is het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing controversieel verklaard. Hierdoor ligt het besluitvormingsproces rondom dit wetsvoorstel nu stil. Wel heeft het kabinet in de Voorjaarsnota opgenomen dat de bezuiniging op deze dossiers wordt teruggedraaid, waardoor het volledige fiscale budget beschikbaar komt voor de vervangende uitgavenregelingen.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement