Kennisbank

Belastingdienst moet heffingsrente matigen

De Belastingdienst moet in beginsel de in rekening te brengen heffingsrente beperken als na het indienen van de aangifte niet binnen drie maanden een (voorlopige) aanslag is opgelegd.

 

Deze termijn is tijdens de parlementaire behandeling van (de wijziging van) het relevante wetsartikel door de toenmalige staatssecretaris genoemd. Met name het zorgvuldigheids-beginsel dwingt de Belastingdienst ertoe af te zien van het in rekening brengen van heffingsrente over de periode dat het vaststellen van de aanslag langer duurt dan op grond van het op deze wetsgeschiedenis gebaseerde beleid mag worden verwacht. In afwijking van het Besluit Heffingsrente hoeft geen verzoek tot het opleggen van een voorlopige aanslag te worden ingediend. Dit kan worden geconcludeerd uit het arrest van de Hoge Raad van 25 september 2009, nr. 07/13362.

 

Een bezwaarschrift voor matiging van de heffingsrente kunnen wij uiteraard voor u verzorgen. Stuur uw mail naar belasting@dmbh.nl

 

( Bron: RB-Nieuwsflits)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement