Kennisbank

Belastingdienst opnieuw naar zwartspaarders op zoek

De komende tijd zullen opnieuw vele honderden mensen een brief van de Belastingdienst op de mat vinden waarin hen wordt gevraagd opheldering over buitenlandse rekeningen te geven. De fiscus heeft verschillende nieuwe projecten opgezet naar aanleiding van recente uit binnen- en buitenland ontvangen informatie over potentiële Nederlandse zwartspaarders. Ook wordt van internet afkomstige informatie in de gaten gehouden. Staatssecretaris Weekers van Financiën: “Terwijl de meeste mensen netjes aangifte doen en betalen, denkt een kleine groep via het buitenland belasting te kunnen ontwijken. Daar mogen ze niet zomaar mee wegkomen: ik wil dat de Belastingdienst dit keihard aanpakt.” Een delegatie van de Belastingdienst heeft eind vorig jaar op het Franse ministerie van Financiën een CD-rom ontvangen met daarop gegevens van Nederlanders met een Zwitserse bankrekening. Dit gebeurde op basis van het informatieuitwisselingsverdrag tussen Nederland en Frankrijk. Analyse van de gegevens, zoals onder andere rekeningnummers, heeft uitgewezen dat de informatie voldoende betrouwbaar is om de rekeninghouders aan te schrijven. Van de Franse autoriteiten zijn tevens gegevens ontvangen van op de Nederlandse Antillen gevestigde rechtspersonen in de vorm van particuliere fondsen (SPF) waarin al gauw tussen de honderdduizenden en miljoenen euro’s worden beheerd.

 

De Belastingdienst zal ook hier navraag doen bij de autoriteiten. De Antillen hebben al eerder aangegeven actief mee te willen werken aan onderzoek naar de bij deze fondsen betrokken natuurlijke personen. Daarnaast is informatie uit strafrechtelijk onderzoek vrijgegeven voor gebruik door de Belastingdienst. Ook hier gaat het om belastingplichtigen die geld hebben ondergebracht in buitenlandse rechtspersonen en op Zwitserse rekeningen. In 2010 hebben in totaal ruim duizend inkeerders een buitenlandse rekening bij de Belastingdienst aangegeven. Zij gaven vrijwilig meer dan 250 miljoen euro aan vermogen op. Ook na de invoering van de hogere standaardboete van 30 procent per 1 juli 2010, meldden zich nog enkele honderden zwartspaarders vrijwillig. Mensen die het risico nemen om niet uit zichzelf hun buitenlands vermogen bij de fiscus te melden kunnen boetes tot 300 procent over de verschuldigde belasting opgelegd krijgen. Ook de komende tijd zal de Belastingdienst zwartspaarders blijven opsporen.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement