Kennisbank

Bonusbelasting?

Minister Bos wil vooralsnog geen bonusbelasting. Volgens minister Bos van Financiën heeft Nederland in de discussie rond excessieve beloningsbestanddelen steeds voorop gelopen en heeft Nederland in Europees verband daarover ook lof ontvangen.

 

Er is volgens Bos al veel gedaan. In dit kader wijst hij op het met de financiële sector afgesloten herenakkoord, waarbij tevens duidelijke afspraken zijn gemaakt over bonussen bij financiële instellingen die overheidssteun ontvangen.

 

In dat herenakkoord is bijvoorbeeld afgesproken dat de bestuurders van de gesteunde instellingen afzien van elke vorm van variabele beloning over 2009 (nadat die bestuurders eerder al hadden afgezien van hun variabele beloning over 2008). Bovendien is daarin afgesproken dat over 2009 uiterst terughoudend wordt omgegaan met variabele beloning voor het senior management; de op aan-beveling van de overheid benoemde commissarissen zullen dat bewaken. Verder geldt sinds 1 januari 2010, de Code Banken in Nederland, waarin zeer concrete structurele normen voor de vaste en variabele beloning van bank-bestuurders zijn opgenomen en waarin ook eisen zijn gesteld aan de variabele beloning van andere medewerkers van de bank. De bonus-belasting in het Verenigd Koninkrijk is slechts een eenmalige maatregel. Voorts wijst Bos er op dat op fiscaal gebied in 2008 de Wet belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen is aangenomen. Hierin zijn maatregelen opgenomen gericht op excessieve beloningen, o.a. een extra heffing op excessieve backservicestortingen en een extra heffing op vertrekvergoedingen van meer dan een jaarsalaris. Met al deze maatregelen is er volgens Bos lang-zamerhand in Nederland een structureel raamwerk ontstaan dat perspectief biedt op een betere beheersing van de beloningspraktijk in het bankwezen en op een betere manier van voorkomen dat het daar uit de hand loopt. Pas als al de ingevoerde maatregelen onvoldoende effect zouden blijken te hebben, is Bos bereid eventuele wettelijke en/of fiscale maatregelen in kabinetsverband te overwegen.

 

(AFP/2009/803U) (13-01-2010) (Belastingtijdvak: 2010, bonusbelasting)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement