Kennisbank

BPM en buitenland

Normaal gesproken heeft u in Nederland bij de aanschaf van een nieuwe auto bij de dealer of bij een particulier niet te maken met BPM en BTW. Deze zijn namelijk al voldaan toen de auto nieuw is geleverd of wanneer deze is ingevoerd. Koopt u zelf een auto in het buitenland dan moet u in principe diverse heffingen (belastingen) gaan betalen. In bepaalde situaties gelden vrijstellingen voor de belastingen.

 

Met welke belastingen kunt u te maken krijgen bij invoer:

  • BPM
  • BTW
  • Invoerrechten

 

Nieuwe auto voor de BTW
Afhankelijk van de leeftijd van de auto moet deze voor de BTW als “nieuw” worden beschouwd. Wanneer de auto minder dan 6000 km heeft gereden of jonger is dan zes maanden dan wordt de auto als “nieuw” behandeld en moet er BTW worden betaald in Nederland. Een auto van 11 maanden oud met 5500 km op de teller wordt dus als “nieuw” beschouwd voor de BTW.

 

Particulier
Dit betekent voor u als particulier dat u recht heeft op BTW aftrek in het aanschafland en BTW in Nederland moet betalen. Van belang is nu dat u in Nederland kunt aantonen dat u BTW heeft betaald in het buitenland. Beter gezegd de BTW moet op de factuur staan en dat kunnen en mogen alleen ondernemers. Schaf daarom een “nieuwe” auto voor de BTW altijd aan bij een autodealer dan wel ondernemer. Deze vermelden namelijk de BTW op de factuur die u later kunt terugvragen. Wanneer u een “nieuwe” auto aanschaft bij een particulier kan er geen BTW worden vermeld op de factuur en is teruggave niet mogelijk. U moet echter wel in Nederland BTW betalen wat betekent dat u twee maal BTW afdraagt.

 

Ondernemer
Voor ondernemers geldt deze regeling niet omdat deze altijd BTW moeten betalen in Nederland wanneer zij bedrijfsmatig een product kopen. De vooraftrek van BTW in het buitenland is daarbij vanzelfsprekend. De afhandeling van de BTW gaat via de periodieke BTW aangifte in Nederland.

Invoerrechten
Wie een auto koopt buiten de Europese Unie krijgt te maken met het passeren van de buitengrens van de EU. Bij het passeren van de buitengrens van de EU zijn douanerechten (invoerrechten) verschuldigd. De aangifte van deze invoer moet u doen bij de Belastingdienst douane. Aangifte doet u met het formulier “Enig Document”

 

Verhuisboedelvrijstelling
Wanneer u vanuit het buitenland naar Nederland verhuist is het onder sommige omstandigheden mogelijk een vrijstelling van belastingen en douanerechten te verkrijgen. Deze vrijstelling wordt ook wel de verhuisboedelvrijstelling genoemd. Voor alle goederen die u meeneemt vanaf uw woonadres in het buitenland komt u in aanmerking voor een vrijstelling van belastingen en douanerechten. Ook de auto kan onder deze vrijstelling vallen. Om van deze vrijstelling gebruik te mogen maken moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet minimaal een jaar in het buitenland hebben gewoond en u moet uw auto tenminste een half jaar in uw bezit en in gebruik hebben gehad. Eenmaal in Nederland aangekomen moet u tenminste een jaar de auto persoonlijk blijven gebruiken. Binnen dit jaar in Nederland mag de auto niet worden verkocht, uitgeleend verhuurd of verpacht worden. Op het moment dat de douane constateert dat u dit wel doet krijgt u alsnog een naheffing van invoerrechten, BPM en eventueel BTW.

 

Werkgever in het buitenland
Wanneer u een werkgever heeft in het buitenland, u werkt bijvoorbeeld in België en woont in Nederland, is het mogelijk een vrijstelling voor de BPM te krijgen wanneer u gebruik maakt als Nederlander van een auto met Belgisch kenteken. U moet hiervoor een verzoek indienen bij de Belastingdienst Douane. U kunt dan gelijk een vergunning aanvragen voor privé-gebruik van deze auto in Nederland. Wanneer u als werknemer geen zeggenschap heeft over in welk land de auto wordt aangeschaft zal een zogenaamde “vrije vergunning” aan u worden verleend voor privé-gebruik van de auto in Nederland. Wel krijgt u dan te maken met bijtelling op basis van de catalogusprijs van de door u gebruikte auto in Nederland. U heeft voor de bijtelling geen voordeel of u een auto rijdt met Belgisch of met Nederland kenteken. De catalogusprijs van de auto in Nederland bepaald de hoogte van uw bijtelling.

 

Eigen zaak in het buitenland
Ook wanneer u een eigen zaak heeft in het buitenland en u woont in Nederland kunt u worden vrijgesteld voor de BPM. Ook hier dient u weer een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst Douane. Verzoekt u echter om een vrije vergunning voor onbeperkt privé- gebruik in Nederland van uw auto dan zal deze in sommige gevallen worden geweigerd. Aan een werknemer of ondernemer die kan bepalen in welk land een auto wordt aangeschaft wordt uitsluitend een beperkte vergunning verleend tenzij meer dan 50% van het totaal aantal kilometers wordt afgelegd in het buitenland. In deze situatie kunt u ook als ondernemer voor een vrije vergunning in aanmerking komen. Voldoet u niet aan deze eis dan krijgt u een beperkte vergunning. Deze beperkte vergunning houdt in dat u uitsluitend over de kortst mogelijke weg tussen uw bedrijfsruimte en woonruimte mag rijden. Overig privé-gebruik van de auto van de zaak in Nederland is niet toegestaan. Overtreding van deze regeling kan u op een naheffing BPM komen te staan verhoogd met een boete. Omdat u niet privé-gebruik mag maken van uw auto van de zaak hoeft u uiteraard ook geen bijtelling te betalen over de auto van de zaak.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement