Kennisbank

BTW en goederen uitvoer

U voert goederen uit Nederland uit
Als u goederen naar een bestemming buiten de EU brengt, is er sprake van uitvoer. De levering is dan belast met 0% btw. Het maakt niet uit of u de goederen aan een particulier of een ondernemer levert. U mag het 0%-tarief alleen toepassen als u met uw administratie kunt aantonen dat de goederen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

 

Aangifte ten uitvoer
Als u goederen uitvoert, moet u ‘aangifte’ ten uitvoer bij de douane doen. De aangifte ten uitvoer kunt u zelf verzorgen, maar u kunt de aangifte ook door een douane-expediteur laten indienen. U kunt ook aangifte ten uitvoer doen bij een douanekantoor aan de buitengrens van de EU.

 

U verricht een intracommunautaire levering vanuit Nederland
Als u goederen verkoopt aan een ondernemer in een andere lidstaat van de EU dan Nederland verricht u een intracommunautaire levering. Deze levering is belast met 0% btw. De afnemer van de goederen verricht een intracommunautaire verwerving in het EU-land waar de goederen naartoe gaan. De btw wordt dus geheven in het land van bestemming van de goederen.

 

Ook als u uw eigen goederen vanuit Nederland overbrengt naar een andere lidstaat van de EU (bijvoorbeeld naar uw bedrijf), verricht u een intracommunautaire levering in Nederland en een intracommunautaire verwerving in het land van bestemming. Hoewel een intracommunautaire levering in Nederland belast is met 0% btw, moet u zich in dat geval toch bij de Nederlandse Belastingdienst laten registreren. De intracommunautaire levering moet u aangeven op uw btw-aangifte. Ook moet u de levering specificeren op een Opgaaf intracommunautaire leveringen.

 

Toepassing 0%-tarief bij intracommunautaire levering
Er is sprake van een intracommunautaire levering als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

De goederen worden daadwerkelijk naar een ander EU-land vervoerd. Dit moet u kunnen aantonen aan de hand van uw administratie. U moet daarbij denken aan bestelformulieren, orderbevestigingen, transportbescheiden en dergelijke. Aan een enkel document hebt u niet voldoende. Belangrijk is het geheel van de bewijzen en de samenhang daartussen.

De afnemer is ondernemer en heeft een btw-identificatienummer in het land waar de goederen naartoe gaan.

 

Let op!
Bij een intracommunautaire levering moet u zowel uw Nederlandse btw-identificatienummer als het identificatienummer van uw afnemer op de factuur vermelden

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld omdat de afnemer een particulier is of geen btw-identificatienummer heeft, is het 0%-tarief niet van toepassing. In dat geval moet u btw berekenen en de btw op aangifte voldoen.

 

(Bron: Belastingdienst)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement