Kennisbank

BTW vrijstelling beroepsonderwijs

Aanpassing vrijstelling beroepsonderwijs per 1 juli 2010 Op 1 juli a.s. wijzigt de vrijstelling voor beroepsonderwijs. Op die datum namelijk zal de (nieuwe) tekst van artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in werking treden. Tegelijkertijd met deze inwerkingtreding zal een aantal beleidsbesluiten worden ingetrokken.

 

In die beleidsbesluiten is onder meer goedgekeurd dat ondernemers voor bepaalde beroepsopleidingen een keuzemogelijkheid hebben om ze al dan niet vrijgesteld van BTW aan te bieden. De intrekking van de beleidsbesluiten betekent dus dat vanaf 1 juli 2010 de keuzemogelijkheid niet meer bestaat. Overigens zal de bestaande regelgeving voor beroepsopleidingen tot uiterlijk 1 januari 2011 blijven gelden voor contracten die vóór 1 juli zijn afgesloten.

 

Voor het wettelijk erkende beroepsonderwijs verandert er niets. Voor het niet-wettelijk erkende beroepsonderwijs betekent de wijziging dat per 1 juli de vrijstelling alleen nog zal gelden voor:

 

beroepsopleidingen verleend door instellingen opgenomen in het door de betrokken brancheorganisaties opgerichte Register Kort Beroepsonderwijs (hierna: RKBO). De duur van de opleidingen doet daarbij niet ter zake; beroepsopleidingen verleend door de bekostigde instellingen, genoemd in de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs (WHW) of bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

 

Zoals gezegd zal de keuzemogelijkheid per 1 juli 2010 vervallen. Dit betekent dat een in het RKBO opgenomen (en daarmee dus erkende) instelling voor alle door deze instelling verstrekte beroepsopleidingen verplicht in de vrijstelling wordt betrokken. Het begrip beroepsopleiding wijzigt overigens niet. Als een erkende instelling ook andere opleidingen dan beroepsopleidingen verstrekt, dan is de vrijstelling daarop niet van toepassing.

 

(Bron: FiscaNet)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement