Kennisbank

BV-recht eenvoudiger en flexibeler

Jaarlijks worden in Nederland bijna 40.000 bv’s opgericht. Ondanks de voordelen zien veel bedrijven toch af van deze rechtsvorm. Dit komt vooral door de (te) hoge kosten en eisen. Het kabinet voert een aantal maatregelen door waardoor het makkelijker en goedkoper wordt om een bv op en in te richten. Het wetsvoorstel hiervoor is aangenomen door de Eerste Kamer en treedt op 1 oktober 2012 in werking.

 

Besloten vennootschap
Een bv is een rechtspersoon. Dit betekent dat niet de ondernemer, maar de bv in de meeste gevallen aansprakelijk is voor eventuele schulden. De directeur(en) of aandeelhouder(s) zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag dat zij in het bedrijf hebben gestopt. Daarmee kan de bv interessant zijn voor ondernemers. Vooral wanneer zij grote financiële investeringen doen.

Andere redenen om voor een bv te kiezen in plaats van een eenmanszaak, vof of een maatschap zijn:

  • de lagere vennootschapsbelasting voor winst en omzet. Bij een hogere winst kan dit aantrekkelijker zijn dan de fiscale aftrekposten op de inkomstenbelasting;
  • het makkelijker overdragen van het bedrijf als de directeur wegvalt;
  • er zijn meer mogelijkheden om aanvullend pensioen op te bouwen of een levensloopregeling af te sluiten.

 

Regels bv eenvoudiger en flexibeler
Om meer bedrijven uit binnen- en buitenland aan te trekken, past het kabinet de bv aan. Uitgangspunt is dat de regels eenvoudiger en flexibeler worden. Ook moeten de regels beter aansluiten op de praktijk. Bv’s zijn belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid.

 

Minder eisen oprichting bv
De verplichte bankverklaring, accountantscontrole en het startkapitaal van € 18.000 worden afgeschaft. Dit scheelt bedrijven tijd en administratieve kosten. Door de oprichting goedkoper en eenvoudiger te maken, hoopt het kabinet twijfelende ondernemers over de streep te trekken.

Het startkapitaal wordt nu gezien als een ‘verzekering’ voor mogelijke schuldeisers. Om deze crediteuren te beschermen mag de bv straks geen dividend uitkeren als duidelijk is dat het bedrijf zijn schulden niet kan betalen. Bestuurders en aandeelhouders die onzorgvuldig hebben gehandeld, kunnen privé aansprakelijk worden gesteld.

 

Bv zelf inrichten
Ondernemers krijgen ook meer vrijheid bij de inrichting van hun bv. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om buiten de algemene vergadering van aandeelhouders om besluiten te nemen, zodat de bv sneller veranderingen kan doorvoeren. Aandeelhoudersvergaderingen mogen straks ook in het buitenland worden gehouden en de regeling voor deelname van certificaathouders aan de vergaderingen wordt duidelijker.

Verder kan het bedrijf in de statuten vastleggen dat iedere aandeelhouder zijn eigen bestuurder benoemt. Of bepalen dat er stemrechtloze of winstrechteloze aandelen worden uitgegeven.

 

Afschaffing blokkeringregeling
De verplichte blokkeringregeling wordt afgeschaft. Deze regeling bepaalt dat als de aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen, hij daar goedkeuring voor nodig heeft van zijn mede-aandeelhouders of de aandelen eerst moet aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders. Door de nieuwe wet is het makkelijker om de overdracht van aandelen wel of niet beperken. Ook kan de overdracht voor een bepaalde periode geheel worden uitgesloten.

 

Behandeling en invoering wet bv-recht
Om de maatregelen door te voeren, moet een nieuwe wet worden doorgevoerd: de wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. Het wetsvoorstel hiervoor is op 12 juni 2012 goedgekeurd door de Eerste Kamer. De nieuwe wet treedt 1 oktober 2012 in werking.

 

(Bron: FiscaNet)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement