Kennisbank

De Maatschap

Een van de rechtsvormen voor een bedrijf is de maatschap: een samenwerkingsvorm tussen twee of meerdere personen e/o bedrijven (oftewel de ‘maten’) die ieder iets inbrengen (arbeid, geld of goederen). Het gaat bij een maatschap meestal niet om een bedrijf, maar om meerdere personen die een vrij beroep uitvoeren in samenwerking met anderen, denk bijvoorbeeld aan een artsenpraktijk, advocatenkantoor of een tolkencentrum.

 

Elke ‘maat’ is dus in principe zelfstandig ondernemer, maar het voordeel van de maatschap is dat je voor bepaalde zaken samen oplossingen kan vinden, bijvoorbeeld het delen van een kantoorruimteeen receptioniste of andere gezamenlijke bedrijfskosten.


Sinds 1 juli 2008 is inschrijven bij de Kamer van Koophandel verplicht behalve wanneer de maatschap niet extern optreedt, de zogenaam stille maatschap.

Afspraken maatschap vastleggen
Het is niet verplicht, maar wel verstandig om een akte op te stellen bij het oprichten van een maatschap waarin de afspraken tussen de verschillende maten vastliggen. Hierin kunnen bijvoorbeeld de volgende afspraken staan:

  • De inbreng van de verschillende maten;
  • De winstverdeling: deze is in verhouding met de inbreng, tenzij anders vastgelegd in het contract. Het mag niet zo zijn dat één maat de volledige winst krijgt;
  • Verdeling van de bevoegdheden: in principe kan elke maat ‘beheersdaden’ verrichten: handelingen die tot de normale gang van zaken van de maatschap worden berekend. Andere handelingen kunnen alleen gezamenlijk worden gedaan, tenzij anders vastgelegd;
  • Wat gebeurt er bij het beëindigen van de maatschap.

 

Aansprakelijkheid
Overeenkomsten over aansprakelijkheid worden onderling gemaakt tussen de maten. Wanneer er niets is vastgelegd, zijn maten niet verantwoordelijk voor elkaar. Wanneer een maat onbevoegd handelt, zijn de andere in beginsel niet aansprakelijk. Bij de maatschap zijn de eigenaren, net als bij de eenmanszaak, met privévermogen aansprakelijk: er is geen ‘afgescheiden vermogen’.

 

Belasting MaatschapDe belastingdienst ziet elke ‘maat’ afzonderlijk als een zelfstandig ondernemer (mits hij aan de regels voldoet). Elke maat betaalt dan ook afzonderlijk inkomstenbelasting over zijn eigen winst. Ook maakt een maat aanspraak op de fiscale voordelen voor ondernemers.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement