Kennisbank

De stamrecht BV

Uw werkgever mag van de Belastingdienst uw gehele bruto ontslagvergoeding (zonder inhouding van belasting) in uw eigen BV afstorten. Een dergelijke BV noemt men in de praktijk een stamrecht BV.

 

Het woord stamrecht BV impliceert eigenlijk dat er in Nederland verschillende soorten BV’s zouden bestaan. Dit is niet het geval. In plaats van stamrecht BV is beter te spreken over een BV met een stamrechtverplichting. De stamrecht BV wordt gebruikt om uw bruto ontslagvergoeding in onder te brengen en de stamrecht BV fungeert vervolgens als uw “eigen verzekeringsmaatschappij”.

 

Wat is een stamrecht BV ?
Een stamrecht BV is uw “eigen verzekeringsmaatschappij” omdat de stamrecht BV in eerste instantie wordt opgericht om uw bruto ontslagvergoeding in onder te brengen en te beheren.

 

Met “eigen verzekeringsmaatschappij” wordt bedoeld dat uw stamrecht BV de bruto ontslagvergoeding – die u van uw werkgever ontvangt – voor u

  • beheert
  • rendement maakt
  • de gelden op een bepaald moment (uiterlijk starten met uitkeren op leeftijd 65) periodiek aan u zal uitkeren.

Deze drie bovenstaande punten kunt u goed vergelijken met de werkwijze van een “echte” verzekeringsmaatschappij.

 

Meer informatie over de stamrecht BVvindt u opStamrechtbv.Biz 

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement