Kennisbank

Deponeer uw jaarstukken op tijd!

Publicatie van de jaarrekening

 

 Heeft u de jaarrekening al gedeponeerd? Het deponeren is verplicht voor elke BV, NV, Coöperatie of Onderlinge Waarborgmaatschappij. Dit dient uiterlijk op 31 januari plaats te vinden bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel waar de rechtspersoon staat ingeschreven.

 

Eigenlijk moet het deponeren al binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar gebeuren, maar de wet biedt de mogelijkheid om deze termijn tot maximaal dertien maanden te verlengen. Dit uitstel dient wel met notulen te worden vastgelegd in uw administratie.

 

Let op! Het niet tijdig of helemaal niet deponeren kan een forse boete opleveren en leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder(s) van de rechtspersoon. Voldoe daarom tijdig aan de verplichting tot deponeren.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement