Kennisbank

Door BV betaalde lijfrentepremies . . .

Door BV betaalde lijfrentepremies staat aan premieaftrek in de weg

De dga van een BV heeft vóór 16 oktober 1990 een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule afgesloten bij een verzekeraar. De polis is aangepast aan de (premieaftrek)eisen van het regime voor lijfrenten van de Wet inkomsten-belasting IB 2001 (Wet IB 2001). De BV heeft in 2001 en 2002 de ter zake van de verzekering jaarlijks verschuldigde premie van 7.652,10 euro aan de verzekeraar betaald. De BV heeft de premies in rekening-courant geboekt waardoor de schuld van de dga aan de BV is toegenomen.

 

Volgens de inspecteur kan de dga de lijfrentepremies niet in aftrek brengen door het bepaalde in artikel 3.130, eerste lid, van de Wet IB 2001. Ingevolge die bepaling komen lijfrentepremies voor aftrek in aanmerking op het tijdstip waarop deze zijn betaald of verrekend, voorzover de verrekening niet leidt tot een schuldig gebleven bedrag. Het Hof geeft de inspecteur gelijk in aanmerking genomen dat de dga de premies in rekening-courant aan de BV schuldig is gebleven. Het verwerpt het standpunt van de dga dat de betreffende wetsbepaling aldus moet worden uitgelegd dat het schuldig blijven uitsluitend ziet op een situatie waarin premies worden verrekend met de verzekeraar en de verrekening leidt tot een aan de verzekeraar schuldig gebleven bedrag.

 

(Uitspraak Gerechtshof Arnhem dd. 12-01-2010)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement