Kennisbank

Een kijkje in de keuken van de belastingherziening?

Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin de hoofdlijnen van de belastingherziening, die het kabinet op Prinsjesdag wil presenteren, uiteen zijn gezet. Met een verwachte netto lastenverlichting van € 5 miljard wil het kabinet allereerst de lasten op arbeid fors verlagen.

 

Doel van de belastingherziening is een vereenvoudiging van het stelsel. De belastingwetgeving moet begrijpelijker worden voor burgers en bedrijven en beter uitvoerbaar voor de Belastingdienst. Een tweede doelstelling is de verlaging van de kosten op arbeid. De staatssecretaris wil met de volgende maatregelen de lasten op arbeid verlagen:

 • de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) krijgt een impuls en de kinderopvangtoeslag wordt verhoogd;
 • er komt een gericht loonkostenvoordeel die het voor werkgevers aantrekkelijker maakt mensen met lage inkomens aan te nemen;
 • de arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer € 50.000 wordt geïntensiveerd.
 • de tarieven in de tweede en derde belastingschijf worden met circa 2%-punt verlaagd
 • de inkomensgrens voor het toptarief (52%) wordt verhoogd;
 • de algemene heffingskorting wordt volledig afgebouwd.

 

Het kabinet wil ook de vermogensrendementsheffing hervormen. Een heffing op basis van ieders werkelijk in een jaar gerealiseerde rendement is volgens het kabinet echter te complex en binnen afzienbare termijn voor de Belastingdienst niet uitvoerbaar. Er is een alternatief uitgewerkt waarin het rendement per vermogenstitel (spaarsaldo, aandelenportefeuille, onroerend goed) periodiek wordt herijkt op basis van in de markt gerealiseerde rendementen. De vermogensmix van de belastingplichtige wordt langs forfaitaire maatstaven gedifferentieerd, zodat die gemiddeld beter aansluit bij de genoten rendementen. Het box 3-tarief van 30% blijft echter ongewijzigd.
Verder kondigt het kabinet aan met diverse maatregelen het belastingstelsel te willen vereenvoudigen, de autobelastingen te zullen herzien en belastingontwijkmogelijkheden te zullen aanpakken.
Ook worden in de brief nog enkele aanvullende maatregelen genoemd die worden overwogen:

 • uniformering van de btw met uitzondering van voedingsmiddelen;
 • meer gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen;
 • verdere vergroening;
 • verruimen gemeentelijk belastinggebied;
 • vereenvoudiging zorgtoeslag

 

(Bron: Belastingzaken)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement