Kennisbank

Fiscale woonplaats . . .

Fiscale woonplaats van belastingplichtige is in Portugal

Een man heeft met zijn echtgenote in 1999 een bouwterrein gekocht in Portugal en heeft daar een huis laten bouwen. Dit huis was in het najaar van 2003 gereed voor bewoning. Hij heeft zijn woonhuis in Nederland verkocht en is met zijn vrouw in Portugal gaan wonen. Vanwege medische redenen verblijft hij ook een aantal weken per jaar in Nederland. Door de oplopende hotelkosten huurt de man vanaf oktober 2004 een seniorenwoning in Nederland. In geschil is of de fiscale woonplaats van de man voor het belastingjaar 2005 in Portugal of Nederland is. De inspecteur stelt dat de man zijn fiscale woonplaats in Nederland heeft maar daar is de Rechtbank het niet mee eens. Volgens de Rechtbank waren de persoonlijke betrekkingen van de man met Portugal het nauwst. Zij acht met name van belang dat de man het overgrote gedeelte van het jaar in Portugal verblijft, in Portugal over een koopwoning beschikt en in Nederland over een huurwoning, het sociale leven van de man zich vooral in Portugal afspeelt, hij in Portugal gebruikt maakt van eerstelijnszorg en dat hij voornamelijk in Nederland verblijft in verband met te verkrijgen medische zorg. Het duurzame middelpunt van zijn persoonlijke levensbelangen ligt aldus in Portugal.

 

(AWB09/985) (06-01-2011)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement