Kennisbank

Gageverklaring artiesten en beroepssporters

Deze verklaring is bedoeld voor artiesten en beroepssporters die onder de artiesten- en beroepssportersregeling vallen. En ook voor leiders en vertegenwoordigers van een gezelschap artiesten of beroepssporters dat onder die regeling valt.

 

Let op!
Dit formulier is niet bedoeld voor artiesten en beroepssporters die in loondienst zijn. Als u in loondienst bent, moet u gewoon uw gegevens voor de loonheffingen aan uw werkgever doorgeven, bijvoorbeeld met het ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’. Dat moet u ook doen als u samen met uw opdrachtgever hebt gekozen voor heffing van loonbelasting alsof u in loondienst bent (‘opting-in’). Op deze verklaring vermeldt u een aantal persoonlijke gegevens die uw opdrachtgever nodig heeft om loonheffingen op uw gage in te houden. De ingevulde en ondertekende verklaring levert u in bij uw opdrachtgever vóórdat het afgesproken bedrag wordt uitbetaald.

 

Vooral hobbyisten of beginnende artiesten die een vergoeding krijgen voor hun optreden, maken gebruik van de gageverklaring.

 

De gageverklaring, die te vinden is op de website van de Belastingdienst, moet na ieder optreden worden ingevuld en bij de opdrachtgever worden ingeleverd met een kopie van uw legitimatiebewijs. Een gageverklaring bestaat uit drie pagina’s. Als u alleen hebt opgetreden, vult u alleen de eerste en de laatste pagina in. Dit zijn algemene gegevens, datum en handtekening. Groepen vullen ook de tweede pagina in.

Onbelast
Volgens de Belastingdienst mag bij het gebruik van de gageverklaring € 163 onbelast worden betaald. Dit is per optreden en voorkomt dat er na de belastingaftrek bijna niets van de vergoeding voor het optreden overblijft. Deze € 163 wordt door de Belastingdienst gezien als een onkostenvergoeding. Deze kosten moeten wel aantoonbaar zijn, dus bewaar alle bonnetjes. Van tankbonnen tot bonnetjes van kleding en props die voor een optreden zijn gekocht. Wanneer aan het einde van het jaar meer gage is ontvangen dan er onkosten zijn gemaakt, wordt het overige bedrag als ‘inkomsten uit overige werkzaamheden’ in de belastingaangifte opgenomen.

 

Kostenvergoedingsbeschikking
Als u als artiest, beroepssporter of leider/vertegenwoordiger van een gezelschap meer dan € 163 per dag aan kosten hebt, kan het gebeuren dat een opdrachtgever of organisator van een evenement meer loonheffingen inhoudt dan u aan inkomstenbelasting verschuldigd bent.
In dat geval kunt u via de website van de Belastingdienst een kostenvergoedingsbeschikking aanvragen. Als u deze beschikking aan uw opdrachtgever of organisator laat zien, weet hij precies over welk deel van de gage hij geen loonheffingen hoeft in te houden.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement