Kennisbank

Gebruikelijk loon voor dga in 2012 met 1000 euro omhoog

Het minimumbedrag voor het gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang wordt verhoogd tot 42.000 euro in 2012. In 2011 was dit nog 41.000 euro. Volgens de gebruikelijkloonregeling hoort een aanmerkelijkbelanghouder een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van zijn arbeid.Dit loon is dus minimaal 42.000 euro in 2012. Er mag worden uitgegaan van een lager salaris wanneer de aanmerkelijk belanghouder en de bv aantonen dat in het economische verkeer een lager salaris gebruikelijk is. Daarbij geldt als vergelijking soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.

Er moet worden uitgegaan van een hoger loon wanneer aannemelijk is dat in het economische verkeer een hoger loon gebruikelijk is. Het salaris wordt dan gesteld op een bedrag dat niet meer dan 30% afwijkt van het loon dat in het maatschappelijke verkeer gebruikelijk is. Het loon van de aanmerkelijkbelanghouder bedraagt minimaal het loon van de best betaalde andere werknemer, tenzij dit onredelijk is.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement