Kennisbank

Gemengd pand verkocht aan eigen bv is geheel belastingvrij

Voor een pand dat slechts deels ter beschikking is gesteld aan de bv en daarna wordt ingebracht in die bv, geldt de vrijstelling overdrachtsbelasting over het gehele aankoopbedrag. Zo oordeelt het Hof Den Bosch.

 

De aandelen van de bv zijn in handen van een echtpaar. Man en vrouw stellen een pand deels ter beschikking aan hun bv. Op dit deel is de tbs-regeling van toepassing. Eind 2010 levert het stel het pand aan hun bv via een inbreng. Zij maken daarbij gebruik van de inbrengvrijstelling van art. 3.99a Wet IB 2001 en de vrijstelling van art. 15 lid 1 onderdeel z WBR.

 

De vraag voor de rechter is of de vrijstelling overdrachtsbelasting op het gehele pand van toepassing is of alleen op het deel dat aan de bv ter beschikking wordt gesteld. Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de vrijstelling overdrachtsbelasting voor het gehele pand geldt. Het hof overweegt daarbij dat er sprake is van een pand dat gemengd wordt gebruikt, zodat het slechts deels tot een ‘werkzaamheid’ kan worden gerekend. Volgens het hof strookt het dan niet met doel en strekking van de wettelijke regeling, als het gehele pand in de bv moet worden ingebracht om gebruik te kunnen maken van de faciliteit, om overdrachtsbelasting te heffen over het deel van het pand dat niet ter beschikking van de bv is gesteld. Het gelijk is aan de bv.

 

Uitspraak: Hof Den Bosch, 2 augustus 2012, nr. 12/00060

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement