Kennisbank

Geruisloze inbreng bedrijfspand

In 2010 kunnen panden die ter beschikking worden gesteld in de zin van artikel 3.92 Wet IB 2001 (tbs aan ab-vennootschap) vrij van inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting in een BV of NV worden ingebracht.

 

De regeling heeft als doel om bedrijfspanden die op naam staan van de aandeelhouder en die in gebruik zijn bij zijn BV, fiscaal gunstiger te behandelen. De inbrengvrijstellingen zijn vormgegeven als zogenoemde ‘doorschuifregelingen’. Dat wil zeggen dat de BV de belastingclaim over de boekwinst op het bedrijfspand van de aandeelhouder overneemt.

 

Een voor de praktijk belangrijk aandachtspunt is, dat nog in 2009 een intentieverklaring c.q. voorovereenkomst moet worden opgesteld indien wordt gestreefd naar beëindiging van de terbeschikkingstelling per 1 januari 2010.

 

In het netnieuwsbericht “In 2010 bedrijfspand zonder belasting BV in” is vermeld dat nog in 2009 een voorovereenkomst of intentieverklaring moet worden opgesteld indien gestreefd wordt naar beëindiging van de terbeschikkingstelling per 1 januari 2010.

 

Daarbij is over het hoofd gezien, dat bij beëindiging van de terbeschikkingstelling kort na de jaarwisseling, bijvoorbeeld per 1 januari 2010, geen gebruik kan worden gemaakt van de inbrengvrijstelling, omdat de beëindiging van de tbs-regeling dan in de aangifte 2009 moet worden aangegeven. Wanneer geen sprake meer is van ‘kort na de jaarwisseling’ is niet precies duidelijk.

 

Bent u voornemens uw bedrijfspand in 2010 in te brengen met toepassing van de inbrengvrijstelling? Doe dat dan op zijn vroegst per 11 januari 2010 om te voorkomen dat de inbreng in de aangifte 2009 moet worden opgenomen. Het verdient aanbeveling om nog dit jaar een voorovereenkomst of intentieverklaring op te laten stellen indien u vroeg in 2010 uw bedrijfspand zonder belastingheffing wil inbrengen in de BV.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement