Kennisbank

Hoge aanslag door verkeerde pensioen toedeling bij scheiding

Spreken een man en vrouw in het kader van de echtscheiding af dat de vrouw de woning toebedeeld krijgt en de man in ruil daarvoor een gedeelte van het pensioen van de vrouw ontvangt? Dan vindt pensioenverrekening door de vrouw plaats en leidt bij haar fictief tot ontvangst van een in box 1 belaste periodieke uitkering ter vervanging van pensioen.

 

In 2010 was de echtscheiding uitgesproken door de rechtbank. In het echtscheidingsconvenant kwamen de man en de vrouw een verdeling overeen van de boedel. Tot de boedel behoorde ook de echtelijke woning. De man en de vrouw hadden gedurende hun huwelijk pensioenrechten opgebouwd. De vrouw kreeg de woning toegewezen en werd daardoor overbedeeld. Dit werd gecompenseerd door verrekening van een gedeelte van de pensioenrechten van de vrouw bij de man.

 

In geschil is of de inspecteur het belastbaar inkomen uit werk en woning van de vrouw terecht heeft verhoogd met het door haar aan de man toebedeelde pensioen. Het hof oordeelde dat de vrouw en haar ex-echtgenoot zijn overgegaan tot pensioenverrekening. Hierbij heeft de vrouw een deel van haar pensioenaanspraken afgestaan in ruil voor het aan haar toebedelen van het woonhuis. Volgens het hof hadden de vrouw en haar echtgenoot hiermee feitelijk een situatie gecreëerd waarin de pensioenaanspraken, die niet behoorden tot de huwelijksgoederengemeenschap, worden uitgeruild met een woonhuis, dat wel behoort tot de huwelijksgoederengemeenschap. De vrouw is daarmee overgegaan tot pensioenverrekening en dit leidt tot een te belasten periodieke uitkering bij de vrouw. Het hof handhaafde de navorderingsaanslag van de vrouw.

 

Wilt u weten hoe dit te voorkomen is neem dan contact op met Johan Haanstra of maak een afspraak met Ernest Stel.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement