Kennisbank

Kan een directeur-grootaandeelhouder deelnemen aan een levensloopregeling?

Het antwoord is ja, een directeur-grootaandeelhouder kan deelnemen aan een levensloopregeling.

 

Maar houdt daarbij wel rekening met het volgende: Voor een directeur-grootaandeelhouder geldt de zogenoemde gebruikelijkloonregeling. Bij de bepaling van het gebruikelijk loon gaat het om het begrip loon voor de loonbelasting/ volksverzekeringen. Dit is het loon na toepassing van de wettelijke vrijstellingen, zoals de vrijstelling van een inleg in een levensloopregeling. Deelname aan een levensloopregeling kan dus gevolgen hebben voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling.

 

Als de directeur-grootaandeelhouder na deelname aan de levensloopregeling een werkelijk loon heeft van 41.000 euro of meer, moet de inspecteur een hoger gebruikelijk loon bewijzen. Is het werkelijke loon na deelname aan de levensloopregeling lager dan 41.000 euro, dan moet de directeur-grootaandeelhouder zelf aannemelijk kunnen maken dat dit lagere loon gebruikelijk is.

 

De gebruikelijkloonregeling is in ieder geval voor de levensloopregeling niet van toepassing als aan de volgende 2 voorwaarden is voldaan: De directeur-grootaandeelhouder maakt aannemelijk dat zijn werkelijke loon vóór inleg in de levensloopregeling niet lager is dan het gebruikelijk loon vóór inleg in de levensloopregeling. De inleg in de levensloopregeling is niet hoger dan 12% van het loon.

 

(Bron: FiscaNet)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement