Kennisbank

Kantoor aan huis

Een werk- of kantoorruimte zal pas fiscaal worden erkend als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

 

Het zelfstandigheidscriterium. De werkruimte moet een zelfstandig deel van de eigen woning vormen. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van een eigen ingang, of het kan gaan om een gebouwtje in de tuin. Eigen sanitair strekt tot aanbeveling. Een criterium is of deze ruimte aan een derde verhuurd zou kunnen worden. Een slaapkamer of een zolderkamer komt daarvoor meestal niet in aanmerking.

 

Het inkomenscriterium Vanuit de werkruimte moet het grootste gedeelte (dat wil zeggen minimaal 70%) van het inkomen verdiend worden.

Wanneer de ruimte voldoet aan deze voorwaarden dan zijn er drie opties:

  • Als de werkruimte wordt gebruikt in de eigen onderneming, dan hoeft over de werkruimte geen eigenwoningforfait te worden aangegeven; valt de werkruimte en de bijbehorende hypotheekschuld (evenredig toe te rekenen) in Box III. Dat deel van de hypotheekrente is dus ook niet aftrekbaar;mag 4% van de waarde van de werkruimte in Box III plus de huurderslasten, zoals energieverbruik, verzekeringen en gemeentelijke heffingen, van de werkruimte ten laste van de winst uit onderneming worden gebracht.
  • Een werknemer, geen directeur-grootaandeelhouder, dient over de werkruimte wél het eigenwoningforfait aan te geven, maar dan is de vergoeding voor de werkruimte tot een bepaald maximum onbelast.
  • Wordt de werkruimte gebruikt in de eigen B.V., dan geldt dat de werkruimte valt onder het resultaat uit overige werkzaamheden. De vergoeding die de B.V. betaalt en eventuele veranderingen in de waarde zijn belast in Box 1. De kosten zijn aftrekbaar; de B.V. kan de vergoeding aftrekken en over de werkruimte behoeft geen eigenwoningforfait te worden aangegeven

 

Niet kwalificerende werkruimte
Wanneer de werkruimte niet voldoet aan deze criteria, dan is er fiscaal niets met de kosten van de werkkamer te beginnen Zelfs de kosten van de inrichting vervallen. De afschrijvings-kosten van inrichting en kantoormeubilair worden in dit geval bij het fiscale resultaat geteld. Echter met een uitzondering. Het Hof Arnhem heeft bepaald dat ook in dit geval aftrek van huurderslasten mag plaatsvinden

 

De vergoeding die een werknemer ontvangt voor het gebruik van de werkkamer wordt als loon belast en dat zelfde geldt voor de directeur-grootaandeelhouder.

 

Het eventuele recht op investeringsaftrek en teruggave van omzetbelasting op deze investeringen wordt nader behandeld in het artikel kantoor aan huis, recht op investeringsaftrek?

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement