Kennisbank

Kantoor aan huis; recht op investeringsaftrek?

De investeringsaftrek voor kantoorruimte aan huis wordt beheerst door artikel 3.45 1e lid letter d. Voor de investeringsaftrek behoren woonhuizen en woonschepen, met inbegrip van de gedeelten van andere zaken die dienen voor bewoning niet tot de bedrijfsmiddelen

 

Indien er sprake is van een niet kwalificerende kantoorruimte, dus in privébezit, zijn de kosten niet aftrekbaar. Behoort de inrichting van de kantoorruimte tot het ondernemingsvermogen dan zijn de kosten hiervan niet aftrekbaar. Doordat de afschrijvingskosten van aftrek zijn uitgesloten moeten zij op de fiscale winst gecorrigeerd worden.

 

Daarentegen bestaat ons inziens echter wel de mogelijkheid tot het claimen van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

 

Voorbeeld

  • Aanschaf per 1-1-2007 bureau en kasten voor € 3.500.
  • Afschrijving 20% per jaar, groot € 700, kan niet als fiscale kosten worden meegenomen.
  • Boekwaarde op de balans per 31-12-2007 € 2.800.
  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor 2007 is 25% en bedraagt € 875.

 

Omzetbelasting
De omzetbelasting heeft, los van de Inkomstenbelasting, zijn eigen vermogensetikettering,waardoor iets in de omzetbelasting wel zakelijk kan zijn en in de inkomstenbelasting niet.

 

Met andere woorden, de omzetbelasting op de investering kan worden terug gevraagd.

 

(Bronnen: Vakstudie Inkomstenbelasting, toelichting art. 3.45 punt 15.5 EN Praktijkvragen werkgroep Oort, VN1990, blz. 1635/1636 vraag 69.)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement