Kennisbank

Kasstelsel of factuurstelsel?

Veel ondernemers twijfelen nogal eens over het feit of zij het kasstelsel dan wel het factuurstelsel moeten toepassen voor het berekenen van de omzetbelasting op hun aangifte btw. In dit artikel wordt nader ingegaan op het kas- en factuurstelsel en de gevolgen voor uw aangifte omzetbelasting.

 

Kasstelsel
Het kasstelsel houdt in dat u de btw aangeeft op het moment dat u uw facturen daadwerkelijk ontvangt of betaalt. Zo geeft u facturen met factuurdatum juni en met ontvangstdatum september aan in het tijdvak van het derde kwartaal (=september). m het kasstelsel te mogen toepassen, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Voldoet u niet aan de voorwaarden om het kasstelsel te mogen toepassen, dan bent u verplicht de omzetbelasting via het factuurstelsel af te dragen. Ten eerste zijn een specifieke groep ondernemers aangewezen, die het kasstelsel in principe moeten toepassen:

 • winkelier/ detaillist
 • marktkoopman
 • schoenmaker
 • glazenwasser
 • fietsenmaker
 • schoonheidspecialist
 • behanger en stoffeerder
 • horeca
 • autorijschool

 

Mogelijk ziet u in bovenstaand rijtje een overeenkomst. Allen leveren voornamelijk aan consumenten (niet-ondernemers). Het is daarom ook mogelijk, wanneer uw onderneming niet in bovenstaand rijtje voorkomt, u het kasstelsel verplicht toe moet passen als u meer dan 90% van uw goederen en/of diensten levert aan niet-ondernemers. Wanneer u tenminste 80% van uw goederen en/of diensten levert aan niet-ondernemers dan kunt u een vergunning aanvragen bij de belastingdienst voor het mogen toepassen van het kasstelsel. Zonder deze toestemming van de fiscus mag u het kasstelsel dus niet toepassen.

 

Factuurstelsel
Zoals al genoemd is iedere btw-plichtige die niet in aanmerking komt voor het kasstelsel verplicht de omzetbelasting aan te geven via het factuurstelsel. Het factuurstelsel houdt in dat u de btw aangeeft aan de hand van de datum op de ontvangen en verstuurde facturen (ongeacht de ontvangstdatum). Een factuur met datum 30 juni en ontvangstdatum 1 augustus, geeft u dus aan in het tweede kwartaal (=juni). Wanneer past u het factuurstelsel toe:

 • u mag het kasstelsel niet toepassen
 • u reikt voor levering van goederen en/of diensten facturen uit aan andere ondernemers

 

Factuurstelsel en de factuurdatum
Wanneer u het factuurstelsel moet toepassen, geeft u uw omzetbelasting aan op het moment van de factuurdatum. U kunt deze factuurdatum niet uitstellen om een liquiditeitsvoordeel te behalen; u moet de omzetbelasting namelijk ook aangeven wanneer u de factuur nog niet uitgereikt hebt, maar de uiterlijke termijn voor het uitreiken van een factuur is overschreden. De uiterlijke termijn voor het factureren is de 15e volgend op de maand waarin u de betreffende goederen en/of diensten geleverd heeft. Dit houdt in dat wanneer u bijvoorbeeld een dienst op 1 april levert en deze nog niet gefactureerd is per 15 mei, u toch de omzetbelasting moet aangeven in uw aangifte omzetbelasting.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement