Kennisbank

Loonaangifte dga’s vanaf 2009

Staatssecretaris de Jager van Financiën, kondigt oplossingen aan voor problemen rond het beëindigen van de inhoudingsplicht voor de loonbelasting voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) per 1 januari 2008. Eén van de belangrijkste problemen is dat ongeveer 1.600 dga’s door de wijziging straks geen recht meer hebben op de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk. Daarom is in overleg met de werkgeversorganisaties en de koepeIorganisaties van belastingconsulenten en accountants gezocht naar oplossingen.

 

Voorstel
Inmiddels is een pakket van maatregelen ontwikkeld dat een aanzienlijke administratieve lastenverlichting oplevert voor de dga. Bij dit pakket blijft de dga per 1 januari 2009 in de loonbelasting, zodat recht blijft bestaan op de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk. De voorstellen zijn:

  • het introduceren van een vereenvoudigde aangifte loonheffingen voor dga’s
  • het introduceren van een systeem waarbij maandaangiften met ongewijzigde gegevens (bijvoorbeeld bij de dga die elke maand hetzelfde loon opneemt) eerder kunnen worden ingediend dan nu het geval is
  • het introduceren van een eenvoudiger betalingssysteem, waarbij niet steeds een ander betalingskenmerk moet worden ingevuld
  • de grens verhogen voor het doen van kwartaalaangifte voor de btw van €7.000 naar €15.000 per 1 januari 2009. Hierdoor zullen meer bedrijven (ruw geschat circa 45.000 extra) per kwartaal in plaats van per maand aangifte btw gaan doen.

 

Doorvoeren in 2010
Het voornemen is om de aanpassingen door te voeren op 1 januari 2010. Dat sluit aan bij geplande wijzigingen in de loonaangifteketen op die datum. Zo worden zowel de (software)markt als de uitvoerende diensten niet meer belast dan nodig is. Belastingdienst en UWV zullen vooraf een uitvoeringstoets doen. In de loop van dit jaar stuurt de staatssecretaris een notitie over de fiscale positie van de dga. Daarin komen zowel verbeterpunten op korte termijn als een perspectief op lange termijn aan de orde.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement